Omaishoito

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoitopalkkiota, jota maksetaan kotona asuvan vanhuksen, vammaisen tai muuten sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon turvaamisesta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet yli 65-vuotiaille hoidettaville.

Omaishoidon tuki maksetaan henkilölle, joka hoitaa omaistaan tai läheistään kotona.
Hae tukea tällä lomakkeella.

Jos hoidettava on yli 65-vuotias, ota yhteyttä kotipalveluohjaajaan: Ros-Marie Ljungkvist, puh. 050 502 7785, Ida Sjöholm, puh. 050 526 1169 tai Linda Myrman, puh. 050 441 4847.

Jos kyseessä on alle 65-vuotias hoidettava, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, puh. 06 347 7111 (puhelinaika klo 8.30–9.30).

Päivitetty 27.11.2019 09:49