Omaishoito

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoitopalkkiota, jota maksetaan kotona asuvan vanhuksen, vammaisen tai muuten sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon turvaamisesta. 

Omaishoidon tuki maksetaan henkilölle, joka hoitaa omaistaan tai läheistään kotona.

Jos omaishoidettava on yli 65-vuotias, ota yhteyttä kotipalveluohjaajiin: Ros-Marie Ljungkvist, puh. 050 502 7785 (06 347 7310), Therese Sten-Nordström, puh. 050 526 1169 (06 347 7311) tai Sofia Lidman, puh. 050 441 4847.

Jos kyseessä on alle 65-vuotias omaishoidettava, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, puh. 06 347 7111 (puhelinaika klo 8.30–9.30).

Päivitetty 23.08.2017 09:10