Jump to content Jump to search
Omaishoito

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoitopalkkiota, jota maksetaan kotona asuvan vanhuksen, vammaisen tai muuten sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon turvaamisesta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet yli 65-vuotiaille hoidettaville.

Omaishoidon tuki maksetaan henkilölle, joka hoitaa omaistaan tai läheistään kotona.
Hae tukea tällä lomakkeella.

Jos hoidettava on yli 65-vuotias, ota yhteyttä kotipalveluohjaajaan:  puh. 050 502 7785, puh. 050 526 1169 tai, puh. 050 441 4847.

Jos kyseessä on alle 65-vuotias hoidettava, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, (puhelinaika klo 8.30–9.30).

Päivitetty 04.01.2022 15:52