Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukipalveluista annetun lain (vammaispalvelulain) tai sosiaalihuoltolain nojalla. Kuljetuspalveluhakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto. Lääkärintodistus lähetetään vastaavalle sosiaalityöntekijälle, joka tekee päätöksen kuljetuspalvelusta. Jos kuljetuspalvelu myönnetään vammaispalvelulain mukaan, vammaisella on oikeus laajaan kuljetuspalveluun, vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa työ- ja opiskelumatkojen lisäksi. Maalahdessa kuljetuspalvelulippuja saa tarpeen mukaan, ja lisää lippuja voi pyytää vastaavalta sosiaalityöntekijältä.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluhakemukseen on liitettävä myös tiedot bruttotuloista. Tulot vaikuttavat oikeuteen saada kuljetuspalvelua. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu käsittää 4 meno-paluumatkaa kuukaudessa, liput saa kuukausittain.

Maalahden perusturvalautakunta on 8.8.2016 päättänyt muuttaa vammaispalvelulain nojalla myönnetyn kuljetuspalvelun omavastuujärjestelmää. Perittävä omavastuu on 15.8.2016 alkaen Matkahuollon lippuhinnan mukainen.

Jos kuljetuspalvelu on myönnetty sosiaalihuoltolain nojalla, lippu on keltainen ja omavastuu edelleen 20 %.

Alle 15 minuutin odotusajasta asiakas maksaa taksinkuljettajalle 20 prosentin omavastuun, 15 minuuttia ylit­tävästä odotusajasta asiakas maksaa 100 prosenttia. Loput taksinkuljettaja laskuttaa Maalahden kunnalta.

Päivitetty 02.10.2017 13:29