Jump to content Jump to search
Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain nojalla. Kuljetuspalvelua voi käyttää, kun tarvitsee kuljetusta töihin, opiskelemaan, asioita hoitamaan, yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseksi tai muuhun päivittäiseen elämään kuuluvaan toimintaan. Kuljetuspalvelumatkoja ei kuitenkaan voi käyttää sairaanhoitomatkoihin.

Vaikeavammaisille henkilöille voidaan myöntää kuljetuspalvelu vammaispalvelulain nojalla. Henkilöllä on tällöin oikeus laajaan kuljetuspalveluun, ja kuljetuspalvelumatkoja myönnetään tarpeen mukaan. Jos vammainen henkilö tarvitsee kuljetuspalvelumatkoja enemmän kuin niitä on myönnetty, hän voi pyytää sosiaalityöntekijää myöntämään niitä lisää.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain nojalla. Oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun riippuu henkilön tuloista. Kuljetuspalvelua ei voida myöntää, jos tuloraja ylittyy. Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettäviä matkoja saa kuukausittain neljä.

Kuljetuspalvelua haettaessa tarvitaan lääkärinlausunto. Jos haluat hakea kuljetuspalvelua, sinun on siksi ensin varattava aika lääkäriltä, joka arvioi toimintarajoitteesi. Lääkärintodistus lähetetään sitten kunnan sosiaalityöntekijälle. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä tulee kotikäynnille, jonka jälkeen päätös oikeudesta kuljetuspalveluun tehdään.

Omavastuun muuttuminen 15.8.2016 alkaen

Maalahden kunnan perusturvalautakunta on 8.8.2016 päättänyt muuttaa vammaispalvelulain nojalla myönnetyn kuljetuspalvelun omavastuujärjestelmää. Perittävä omavastuu on 15.8.2016 alkaen Matkahuollon lippuhinnan mukainen.

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnetyssä kuljetuspalvelussa on keltaiset liput ja omavastuu edelleen 20 %.

Asiakas maksaa alle 15 minuutin odotusajasta 20 prosentin omavastuun ja 15 minuuttia ylittävästä odotusajasta 100 prosenttia taksinkuljettajalle. Loput taksinkuljettaja laskuttaa Maalahden kunnalta.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä:

Sosiaalijohtaja Yvonne Holming, puh. 050 502 7787
Sosiaalityöntekijä Susanne Amoako, puh. 06 347 7316
Sosiaalityöntekijä Fanny Bäck, ma, ti, to, puh. 06 347 7309

Päivitetty 02.09.2021 11:18