Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisten edellytyksiä elää ja toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta aiheutuvia haittoja ja esteitä.

Vaikeasti vammaisella henkilöllä on oikeus kuljetuspalveluun, tulkkipalveluihin, palveluasumiseen, asunnossa tehtäviin muutostöihin sekä asunnossa tarvittaviin välineisiin ja laitteisiin. Muita palvelu- ja tukitoimia ovat esimerkiksi kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen avustaja tai tukihenkilö sekä päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet. Vammaiselle tehdään palvelusuunnitelma yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. 

Vammaishuollon asiat käsitellään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Maalahden kuntaa ostaa palveluasumispaikkoja muilta tuottajilta vammaisten tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoa:
Sosiaalijohtaja Yvonne Holming, puh. 06 347 7321 
Vs. sosiaalityöntekijä Fanny Bäck, maanantai–keskiviikko ja perjantai, puh. 06 347 7309

    

 

Päivitetty 19.10.2018 12:17