Jump to content Jump to search
Vanhempien ero

Vanhempien ero

Jos vanhemmat eroavat (avioero/avoero), heidän on sovittava alaikäisten lastensa huollosta, asumisesta ja elatuksesta. Elatussopimuksen vahvistaa perusturvalautakunta tai, jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen, hallinto-oikeus. Samalla tulisi vahvistaa lapsen ja sen vanhemman, jonka luona lapsi ei asu, tapaamisoikeus. 

Avioerohakemus tehdään kirjallisesti käräjäoikeudelle. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai erikseen:

Pohjanmaan käräjäoikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa 
Puh. 06 328 2222

Vanhemmat voivat hakea käräjäoikeudelta myös sovittelua lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain perusteella. Käräjäoikeus nimeää tällöin sovittelijan, joka voi auttaa vanhempia selvittämään suhdettaan ja lapsiin liittyviä asioita.

Lasten huolto ja tapaamisoikeus
Päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on lain mukaan aina ratkaistava lapsen edun mukaisesti. Lapsella on aina oikeus tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.

Sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vahvistaa perusturvalautakunta tai, jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen asiasta, hallinto-oikeus.

Maksuton oikeudenkäynti:
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto, julkinen oikeusapu
Oikeustalo, Korsholmanpuistikko 43, 3. kerros

65100 Vaasa
Puh. 029 566 1249 (ajanvaraus)
Faksi 029 566 1241
pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi

Perusturvalautakunnan vahvistamaa sopimusta ja hallinto-oikeuden päätöstä voidaan muuttaa uudella yhteisellä sopimuksella, jos osapuolet ovat yksimielisiä.

Elatusapu
Lapsella on oikeus riittävään elatukseen vanhempien erotessa. Elatuksen on täytettävä lapsen aineelliset ja henkiset tarpeet. Elatuksen on katettava lapsen menot ja kulut. Lapsen vanhempi on velvollinen elättämään lapsensa kykynsä mukaan kunnes tämä tulee täysi-ikäiseksi.

Lapsen asuinkunnan perusturvalautakunta vahvistaa elatusmaksun sille vanhemmalle, jonka luona lapsi ei asu. Jotta elatusapu voidaan vahvistaa, lastenvalvoja tarvitsee tiedot vanhempien tuloista ja menoista.

Jotta sopimus voidaan vahvistaa, vanhempien on päästävä yksimielisyyteen elatusapumaksun suuruudesta. Jos sopimukseen ei päästä tai jos perusturvalautakunta pitää sitä kohtuuttomana, vanhemmat ohjataan vahvistuttamaan sopimus hallinto-oikeudessa.

Lastenvalvoja Susanne Lindh, ma, ke, to, puh. 06 347 7312, puhelinaika arkisin klo 8.30–9.30.

Elatustuki
Jos elatusvelvollisen taloudellinen tilanne on heikko tai hän ei huolehdi maksuvastuustaan eikä voi maksaa riittävästi elatusapua, vanhempi, jonka luona lapsi asuu, voi hakea Kelasta elatustukea.

Kela huolehtii elatustukiasioista. Lisätietoa myös Kelan lapsiperheiden tukien palvelunumeroista 020 692 206 (suomeksi) ja 020 692 226 (ruotsiksi).

Päivitetty 13.01.2021 09:18