Jump to content Jump to search
Toimeentulotuki

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on etuus, joka viimesijaisesti turvaa henkilön tai perheen vähimmäistoimeentulon. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi taloudelliseksi tueksi tilanteessa, jossa palkka tai muut tulot kuten eläke, sairauspäiväraha tai työttömyyspäiväraha ei riitä kohtuulliseen elintasoon. Toimeentulotuki voi myös olla avuksi, kun henkilön on odotettava eläkepäätöstä, työttömyyspäivärahaa tai muita etuuksia. Toimeentulotuen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Perustoimeentulotuen myöntää 1.1.2017 alkaen Kela.

Toimeentulotuen hakeminen Kelasta – Näin täytät verkkohakemuksen.

Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea voi hakea sosiaaliosastolta sen jälkeen, kun Kela on käsitellyt hakemuksen perustoimeentulotuesta.

Päivitetty 09.12.2019 10:27