Jump to content Jump to search
Perhetyö

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan vanhemmuuden tukemista, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamista, arkirutiinien hallinnan tukemista, perheen toimintakyvyn vahvistamista uusissa tilanteissa ja perheen vuorovaikutustaitojen tukemista sekä auttamista sosiaalisten verkostojen laajentamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Perhetyön tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Keskustelujen avulla vanhempia voidaan opastaa tarkastelemaan omaa vanhemmuuttaan, parisuhdettaan, sosiaalista verkostoaan ja lapsen tarpeita. 

Perhetyö voi olla ehkäisevä tukitoimi tai joskus osa lastensuojelua.

Sosiaaliohjaaja/Perhetyöntekijä Annika Svevar, puh. 050 5381060.

Päivitetty 27.11.2019 09:15