Lastensuojelu

Lastensuojelu

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen, harmoniseen ja monipuoliseen kasvuun sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu muodostuu ennalta ehkäisevistä toimista, avohuollon palveluista ja tukitoimista. Joissain tapauksissa tarvitaan huostaanottoa, jolloin lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Lisätietoa lastensuojelusta

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen kunnan sosiaalityöntekijälle tai sosiaalijohtajalle. Lasten kanssa työskentelevät ovat lain mukaan velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he epäilevät lapsen tarvitsevan apua.

Ilmoitus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Lastensuojeluilmoitus
Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi

Sosiaalityöntekijään saa yhteyden kunnan vaihteen kautta, puh. 06 347 7111.

Sosiaalijohtaja Yvonne Holming, puh. 06 347 7321
Vs. sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja Susanne Amoako
Sosiaaliohjaaja/Perhetyöntekijä Annika Svevar

Epäiltäessä pahoinpitelyä tai lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta ilmoitus on lain mukaan tehtävä suoraan poliisille ja sosiaaliviranomaisille.

Ilmoituslomake

 

 

 

Päivitetty 07.05.2018 10:07