Jump to content Jump to search
Lastensuojelu

Lastensuojelu

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja monipuoliseen kasvuun sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu muodostuu ennalta ehkäisevistä toimista, avohuollon palveluista ja tukitoimista. Joissain tapauksissa tarvitaan huostaanottoa, jolloin lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Lisätietoa lastensuojelusta

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen kunnan sosiaalityöntekijälle tai sosiaalijohtajalle. Lasten kanssa työskentelevät ovat lain mukaan velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he epäilevät lapsen tarvitsevan apua.

Ilmoitus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Lastensuojeluilmoitus
Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi

Sosiaalityöntekijään saa yhteyden kunnan vaihteen kautta, puh. 06 347 7111.

Sosiaalijohtaja Yvonne Holming, puh. 050 502 7787
Sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja Susanne Lindh, ma, ke, to, puh. 06 347 7312
Sosiaalityöntekijä Susanne Amoako, ma–pe, puh. 06 347 7316
Sosiaalityöntekijä Fanny Bäck, ma, ti, to, puh. 06 347 7309
Sosiaaliohjaaja/Perhetyöntekijä Annika Svevar, puh. 050 5381060

Epäiltäessä pahoinpitelyä tai lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta ilmoitus on lain mukaan tehtävä suoraan poliisille ja sosiaaliviranomaisille.

Ilmoituslomake

Päivitetty 02.09.2021 11:10