Jump to content Jump to search
Utkomststöd

Utkomststöd

Utkomststödet är den förmån som i sista hand tryggar en minimiutkomst för en person eller en familj. Det är avsett som ett tillfälligt ekonomiskt stöd i ett sådant skede när lön eller annan inkomst såsom pension, sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning inte räcker till för att uppnå en skälig levnadsnivå. Utkomststödet kan även hjälpa när en person måste vänta på beslut om pension, arbetslöshetsdagpenning eller andra förmåner. Behovet av utkomststöd bedöms från fall till fall.

Från och med 1.1.2017 söks grundläggande utkomtststöd från FPA se www.kela.fi/web/sv/

Att ansöka om utkomststöd hos FPA – Så här fyller du i webbansökan: informationsvideon.

Förebyggande och kompletterande utkomststöd kan sökas vid socialkansliet efter det att FPA behandlat ansökan om grundläggande utkomststöd.

 

 

Senast uppdaterad 11.10.2017 13:00