Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Den rehabiliterande arbetsverksamheten sker i samarbete med TE-byrån. Målet är att hjälpa individer som länge har varit arbetslösa med att få arbete direkt eller att få dem att delta i åtgärder som arbetskraftsförvaltningen erbjuder och efter detta få ett arbete. Ett annat mål med den rehabiliterande arbetsverksamheten är att förbättra klientens livshanteringsförmåga.

Sysselsättningskoordinator vid Malax kommun Amanda Bäckman är kontaktperson, tel  06 3477315, för ärenden som berör arbetsrehabilitering.

Klienten kallas till möte av TE-byrån, tillsammans med TE-byråns representant och sysselsättningskoordinatorn görs en aktiveringsplan.

Senast uppdaterad 07.05.2018 10:22