Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Den rehabiliterande arbetsverksamheten sker i samarbete med TE-byrån. Målet är att hjälpa individer som länge har varit arbetslösa med att få arbete direkt eller att få dem att delta i åtgärder som arbetskraftsförvaltningen erbjuder och efter detta få ett arbete.

Ett annat mål med den rehabiliterande arbetsverksamheten är att förbättra klientens livshanteringsförmåga.

Klienten kallas till möte av TE-byrån, tillsammans med TE-byråns representant och en socialarbetare görs en aktiveringsplan.

Senast uppdaterad 11.10.2017 13:00