Jump to content Jump to search
Missbrukarvård

Missbrukarvård

Öppenvården sköts till största delen via missbrukskordinatorerna som arbetar inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovårds, K5. Kommunens invånare kan utan betalningsförbindelse söka vård vid Pixnekliniken för sitt missbruk. Betalningsförbindelse för annan institutionsvård ansöks via socialarbetarna.

Akutvård kan fås vid Missbrukarvårdsstationen i Vasa, Grusgatan 2-4. Rådgivning och platsförfrågan: tfn 06 325 2400. Stationen är öppen dygnet runt.

Senast uppdaterad 27.11.2019 09:16