Jump to content Jump to search
Flyktingärenden

Flyktingärenden

Flyktingärenden handhas av socialarbetarna. De är också behjälpliga i frågor gällande familjeåterförening, asyl-, arbets- och uppehållstillståndsärenden.

Malax kommun har ett Program för integrationsfrämjande fastställt i kommunfullmäktige 2013.

Se även Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovårds (K5) och deras integrationsprojektet. Där hittar du även broschyrer på olika språk med tanke på integrationen såsom:

Islamguide i korthet
Tolkningsguide för myndighetsbruk
Graviditetstid - svenska, finska, bosniska, vietnamesiska, ryska
Förlossning - svenska, finska, bosniska, vietnamesiska, ryska
Babyns första månader - svenska, finska, bosniska, vietnamesiska, ryska

Senast uppdaterad 20.02.2019 12:01