Jump to content Jump to search
Familjearbete

Familjearbete

Med familjearbete avses att stödja föräldraskap, ge handledning i fråga om barnuppfostran, stödja vardagsrutiner, stärka familjens funktionsförmåga i nya situationer och interaktiva färdigheter. Ge hjälp att utöka de sociala nätverken och förebygga marginalisering.

Målet är att stödja familjens livshantering, att ta tillvara de egna resurserna samt stärka möjligheter att klara sig i vardagen. Genom samtal kan föräldrarna handledas att granska sitt eget föräldraskap, parförhållande, sociala nätverk och barnens behov.

Familjearbetet kan vara en förebyggande stödåtgärd för familjer eller ibland en del av barnskyddet.

Socialhandledare/Familjearbetare Annika Svevar, tfn 050 538 1060.

Senast uppdaterad 27.11.2019 09:15