Jump to content Jump to search
Faderskaps- och vårdnadsärenden

Faderskaps- och vårdnadsärenden

Då ett barns föräldrar inte är gifta med varandra fastställs faderskapet för barnet genom ett särskilt förfarande, som kallas faderskapsutredning. I samband med faderskapsutredningen kan man också göra avtal om barnets vårdnad. Man kan antingen avtala om att vårdnaden om barnet anförtros båda föräldrarna gemensamt eller enbart till fadern eller modern.

Kontaktperson: Socialarbetare, barnatillsyningsman Susanne Lindh, mån, ons, tors, tfn 06 347 7312,
telefontid vardagar kl. 8.30–9.30

Om man inte gör något avtal är modern ensam barnets vårdnadshavare och förmyndare.

Information om faderskap

Senast uppdaterad 13.01.2021 09:19