Barnskydd

Barnskydd

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, en harmonisk och mångsidig uppväxt samt till särskilt skydd. Barnskyddet består av förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder. I vissa fall behövs omhändertagande och i samband med det ordnas vård utom hemmet. Information om barnskydd.

Alla kan göra barnskyddsanmälan till kommunens socialarbetare/socialdirektör om ett barn eller en ung person är i behov av hjälp. De som i sitt arbete kommer i kontakt med barn är enligt lag skyldig att göra en barnskyddsanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.

Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt.

Barnskyddsanmälan
Bedömning av barnskyddsbehov

Socialarbetarna når man genom att ringa till kommunens växel 06 347 7111.

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 06 347 7321
vik socialarbetare, barnatillsyningsman Susanne Amoako
Socialhandledare/Familjearbetare Annika Svevar

Vid misstanke om misshandel eller sexuellt utnyttjande av barn skall enligt lag anmälan göras direkt till polisen och till socialarbetarna.

Anmälningsblankett

 

 

 

Senast uppdaterad 07.05.2018 10:08