Jump to content Jump to search
Barnskydd

Barnskydd

Alla barn har rätt till en trygg, harmonisk och mångsidig uppväxt samt till särskilt skydd. Barnskyddet består av förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder. I vissa fall behövs omhändertagande och i samband med det ordnas vård utom hemmet. Information om barnskydd.

Alla kan göra barnskyddsanmälan till kommunens socialarbetare/socialdirektör om ett barn eller en ung person är i behov av hjälp. De som i sitt arbete kommer i kontakt med barn är enligt lag skyldig att göra en barnskyddsanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.

Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt.
Barnskyddsanmälan
Bedömning av barnskyddsbehov

Socialarbetarna når man genom att ringa till kommunens växel 06 347 7111.

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 050 502 7787
Socialarbetare, barnatillsyningsman Susanne Lindh, mån, ons, tors, tfn 06 347 7312
Socialarbetare Susanne Amoako, mån–fre, tfn 06 347 7316
Socialarbetare Fanny Bäck, mån, tis, tors, tfn 06 347 7309
Socialhandledare/Familjearbetare Annika Svevar, tfn 050 538 1060

Vid misstanke om misshandel eller sexuellt utnyttjande av barn skall enligt lag anmälan göras direkt till polisen och till socialarbetarna.

Anmälningsblankett

Senast uppdaterad 02.09.2021 11:09