Socialjouren

Socialjouren

Vid brådskande socialservice utanför arbetstid och vid helger kan man kontakta socialjouren i Österbotten, tfn 06 325 2347 eller 112.

Brådskande socialservice ges i barnskyddsärenden, vid familjekriser, vid plötslig brist på grundvård och vid överlevnadsproblem. Handräckning, konsultation och krishjälp ges då behov påkallas.

Under vardagar och normal arbetstid kontaktas i första hand socialavdelningen och socialarbetarna vid Malax kommun, tfn 06 347 7111.

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 06 347 7321
Vik socialarbetare, barnatillsyningsman Susanne Amoako
Socialhandledare/Familjearbetare Annika Svevar

Socialarbetarna har telefontid/tidsbeställning dagligen mellan kl. 8.30–9.30.

 

Senast uppdaterad 08.03.2019 11:06