Jump to content Jump to search
Socialjouren

Socialjouren

Vid brådskande socialservice utanför arbetstid och vid helger kan man kontakta socialjouren i Österbotten, tfn 06 325 2347 eller 112.

Brådskande socialservice ges i barnskyddsärenden, vid familjekriser, vid plötslig brist på grundvård och vid överlevnadsproblem. Handräckning, konsultation och krishjälp ges då behov påkallas.

Under vardagar och normal arbetstid kontaktas i första hand socialavdelningen och socialarbetarna vid Malax kommun, tfn 06 347 7111.

 

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 050 502 7787
Socialarbetare, barnatillsyningsman Susanne Lindh, mån, ons, tors, tfn 06 347 7312
Socialarbetare Susanne Amoako, tfn 06 347 7316
Socialarbetare Fanny Bäck, mån, tis, tors, tfn 06 347 7309
Socialhandledare/Familjearbetare Annika Svevar, tfn 050 538 1060

Socialarbetarna har telefontid/tidsbeställning dagligen mellan kl. 8.30–9.30.

Senast uppdaterad 02.09.2021 11:12