Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar frågor som berör förbättringar för handikappade och rörelsehindrades situationer i det dagliga livet. Rådet har som målsättning att göra samhället tillgängligt i alla former för personer med såväl fysiska som psykiska hinder och begränsningar.

 Rådet för personer med funktionsnedsättning 2017–2021

Ordinarie                                                          Ersättare

ordf. Nina Brevik                                                Anne Herrgård
viceordf. Irene Bäckman                                   John Peltoniemi
Mats-Erik Nordman                                           Per-Ole Ek
Jan Sjöström                                                       Anna-Lena Sjöström           
Margita Storm                                                    Per-Göran Ahläng
Lukas Strömfors                                                 Ann-Charlotte Silfver
Iris West                                                               Mia West

kommunstyrelsens representant:
Britt-Marie Enholm                                             Bertil Stormblad

Senast uppdaterad 17.01.2019 13:51