Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar frågor som berör förbättringar för handikappade och rörelsehindrades situationer i det dagliga livet. Rådet har som målsättning att göra samhället tillgängligt i alla former för personer med såväl fysiska som psykiska hinder och begränsningar.

 Rådet för personer med funktionsnedsättning 2017–2021

Ordinarie

ordf. Nina Brevik
viceordf. Irene Bäckman
Mats-Erik Nordman
Jan Sjöström 
Margita Storm 
Lukas Strömfors
Iris West

kommunstyrelsens representant:
Britt-Marie Enholm

Ersättare

Anne Herrgård
John Peltoniemi
Per-Ole Ek
Anna-Lena Sjöström       
Per-Göran Ahläng
Ann-Charlotte Silfver
Mia West


Bertil Stormblad

 

                                                         

                                             
                                  
                                         
                                                        
                                                 
                                                
                                                             

                                           

Senast uppdaterad 08.03.2019 10:59