Jump to content Jump to search
Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar frågor som berör förbättringar för handikappade och rörelsehindrades situationer i det dagliga livet. Rådet har som målsättning att göra samhället tillgängligt i alla former för personer med såväl fysiska som psykiska hinder och begränsningar.

 Rådet för personer med funktionsnedsättning 2017–2021

Ordinarie

ordf. Nina Brevik
viceordf. Irene Bäckman
Mats-Erik Nordman
Jan Sjöström 
Margita Storm 
Lukas Strömfors
Iris West

kommunstyrelsens representant:
Britt-Marie Enholm

Ersättare

Anne Herrgård
John Peltoniemi
Per-Ole Ek
Anna-Lena Sjöström       
Per-Göran Ahläng
Ann-Charlotte Silfver
Mia West


Bertil Stormblad

 

                                                         

                                             
                                  
                                         
                                                        
                                                 
                                                
                                                             

                                           

Senast uppdaterad 08.03.2019 10:59