Lyran

Lyran

I kommunens egen regi upprätthålls handikappboendet Lyran. Där finns 14 hyresbostäder avsedda för ovannämnda personer. Personal finns på plats dygnet runt bortsett från vardagar kl 9-14 då de boende är i skola eller på jobb. Personalen ger service och hjälp till de boende enligt individuella behov.

Vik. handledare vid boendet är Heidi Ingo. För närmare information ring Lyran på tfn 06 347 7462 vardagar efter kl. 14.00.

Senast uppdaterad 19.08.2019 10:02