Jump to content Jump to search
Färdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp eller enligt socialvårdslagen. Färdtjänstresor kan man använda sig av när man behöver transport för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller andra saker som hör till det dagliga livet. Färdtjänstresor går dock inte att använda sig av för sjukvårdsresor.

Personer med grav funktionsnedsättning kan beviljas färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Då har man rätt till omfattande färdtjänst och färdtjänstresorna beviljas enligt behov. Om man behöver fler färdtjänstresor kan man begära att ansvarig socialarbetare beviljar mera.

Färdtjänst kan också beviljas enligt socialvårdslagen. Rätten till färdtjänst enligt socialvårdslagen påverkas av personens inkomst, färdtjänst kan inte beviljas om inkomstgränsen överskrids. Antalet resor som beviljas enligt socialvårdslagen är 4 resor per månad och de erhålls månatligen.

Vid ansökan om färdtjänst behövs ett utlåtande av läkare. Om du vill ansöka om färdtjänst behöver du därför först boka en tid till läkare för en bedömning av dina funktionsnedsättningar. Läkarintyget sänds sedan till kommunens socialarbetare. Vid behov gör socialarbetarna hembesök och fattar sedan beslut om rätten till färdtjänst.

Ändring av självrisk från 15.8.2016 (Färdtjänst):

Vård-och omsorgsnämnden i Malax kommun har beslutat 8.8.2016 att ändra självrisksystemet för de personer som beviljas färdtjänst med stöd av lagen omservice och stöd på grund av handikapp. Självrisken som uppbärs följer från och med 15.8.2016 Matkahuoltos busstaxa.

De som färdtjänst med stöd av socialvårdslagen och har gula biljetter betalar fortsättningsvis 20 % i självrisk.

Av väntetiden betalar klienten 20 % av de första 15 minuterna samt 100 % av väntetid över 15 minuter till taxichauffören och resten fakturerar taxiföretaget Malax kommun.

Om du har frågor eller vill ha mera information kan du kontakta:

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 050 502 7787
Socialarbetare Susanne Amoako, tfn 06 347 7316
Socialarbetare Fanny Bäck, mån, tis, tors, tfn 06 347 7309

Senast uppdaterad 02.09.2021 11:17