Pixnekliniken

Pixnekliniken

Malax kommun är sedan 1.8.2017 värdkommun för den svenskspråkiga beroendevården vid Pixnekliniken.

Du kan ta kontakt till Pixnekliniken direkt på tfn 040 650 8112.

Chef för missbrukarvården vid Pixnekliniken är Camilla Berts-Orre. Henne kan man kontakta på tfn 040 650 8113.

För aktuell information se också Pixnekliniken på facebook.

pixneberoendePixne mot mogarden2

Pixnekliniken är den missbruksklinik som garanterar svenskspråkig rehabilitering och vård. Pixnekliniken är en behandlingsklinik för män och kvinnor som behöver fundera över sitt beroende t.ex. alkohol-, tablett-, drog- eller spelberoende.

Vården består av en fyra veckors intensivkurs som bygger på 12-stegsprogrammet. I kursen ingår information om missbrukets och beroendets verkningar och konsekvenser. Vården fungerar dels kognitivt med föreläsningar och information, dels med gruppsamtal enligt anpassad ”tolvstegsmodell” och dels med individuella samtal.

Genom grupp- och enskilda samtal försöker man hitta nya lösningar på problemen samt en ny livsstil. Även motion och avslappningsövningar ingår i behandlingen. Under kurstiden ges möjlighet att bekanta sig med olika eftervårdsformer och individuella eftervårdsplaner görs upp. Personalen finns på plats dygnet runt för att hjälpa till när det behövs.

Pixnekliniken har plats för 12 kursdeltagare och deltagarna tas emot från hela Finland. Även anhörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och öppenvård erbjuds vid Pixnekliniken.