Väntetider

Väntetider

Äldreomsorgens väntetider för bedömning av servicebehovet och för erhållande av hemservice, matservice, närståendevård och vårdplatser vid serviceboenden och vårdanstalt.

Senast uppdaterad 26.04.2018 16:26