Jump to content Jump to search
Väntetider

Väntetider

Äldreomsorgens väntetider för bedömning av servicebehovet och för erhållande av hemservice, matservice, närståendevård och vårdplatser vid serviceboenden och vårdanstalt.

Senast uppdaterad 24.08.2021 13:02