Väntetider

Väntetider

Äldreomsorgens väntetider för bedömning av servicebehovet och för erhållande av hemservice, matservice, närståendevård och vårdplatser vid serviceboenden och vårdanstalt.

Senast uppdaterad 23.04.2020 13:45