Väntetider

Väntetider

Äldreomsorgens väntetider för bedömning av servicebehovet och för erhållande av hemservice, matservice, närståendevård och vårdplatser vid serviceboenden och vårdanstalt.

Senast uppdaterad 29.09.2017 17:50