Jump to content Jump to search
Stödtjänster

Stödtjänster

Hemservicen erbjuder stödtjänster i form av matservice, klädvård, dagcenterverksamhet, färdtjänst/transportservice, följeslagarservice och trygghetstelefoner.

Stödtjänster beställer du via den ansvariga hemserviceledaren för respektive distrikt. Se hemservicen ovan. Se även broschyren Social trygghet för äldre.

Färdtjänst/Transportservice erbjuds äldre och handikappade som har svårigheter att anlita allmänna färdmedel

Färdtjänst beviljas från fall till fall beroende på handikapp (enligt läkarintyg) och behov. Vid färdtjänstbeslut för äldre (enligt socialvårdslagen) tas även inkomster i beaktande. Färdtjänst beviljas inte för resor som ersätts av sjukförsäkringen.

Färdtjänst kan anlitas inom den egna kommunen och till gränsande kommunerna/städerna. Kontaktpersoner är socialarbetarna tfn 06 347 7312, 06 347 7316 kl. 8.30–9.30.

Senast uppdaterad 08.04.2021 14:53