Närståendevård

Närståendevård

Med stöd för närståendevård menas ett arvode som betalas för tryggande av vård och omsorg av en äldre person, handikappad eller en sjuk person, som bor hemma. Se kriterier för beviljande av stöd för närståendevård för vårdbehövande över 65 år.

Vårdarvodet utbetalas till en närstående person som sköter den vårdbehövande i hemmet.
Blankett för ansökan.

Kontakt tar du till hemserviceledarna Ros-Marie Ljungkvist, tfn 050 502 7785, Therese Sten-Nordström, tfn 050 526 1169 och Sofia Lidman, tfn 050 441 4847 när den vårdbehövanden är över 65 år.

När det gäller personer under 65 år kontaktar du socialarbetarna på tfn 06 347 7111 (telefontid kl. 8.30–9.30).

Senast uppdaterad 15.03.2019 15:19