Hemservice

Hemservice

Hemservice ges främst till åldringar, men också till barnfamiljer, handikappade och andra som är behov av hjälp och stöd på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, förlossning, svår familjesituation, handikapp eller annat motsvarande skäl. Se Kriterier för hemservice.

 

Kontakt tas till hemserviceledarna:

Bergö hemservicedistrikt
Vik. hemserviceledare Sofia Lidman, tfn 050 441 4847
Besök- och postadress: Petalax Kyrktået 10 C, 66240 Petalax

Petalax hemservicedistrikt
Vik. hemserviceledare Sofia Lidman, tfn 050 441 4847
Besök- och postadress: Petalax Kyrktået 10 C, 66240 Petalax

Yttermalax hemservicedistrikt
Hemserviceledare Therese Sten-Nordström, tfn 050 526 1169.
Besöksadress: Köpingsvägen 10, Malax. Postadress: Malmgatan 5, 66100 Malax.

Övermalax hemservicedistrikt
Hemserviceledare Ros-Marie Ljungkvist, tfn 050 502 7785.
Besök- och postadress: Kommungården, Malmgatan 5, 66100 Malax.

Senast uppdaterad 07.03.2019 13:02