Hemservice

Hemservice

Hemservice ges främst till åldringar, men också till barnfamiljer, handikappade och andra som är behov av hjälp och stöd på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, förlossning, svår familjesituation, handikapp eller annat motsvarande skäl. Se Kriterier för hemservice.

Kontakt tas till hemserviceledarna:

Bergö hemservicedistrikt
Hemserviceledare Linda Myrman, tfn 050 441 4847
Besök- och postadress: Petalax Kyrktået 10 C, 66240 Petalax

Petalax hemservicedistrikt
Hemserviceledare Linda Myrman, tfn 050 441 4847
Besök- och postadress: Petalax Kyrktået 10 C, 66240 Petalax

Yttermalax hemservicedistrikt
Vik. hemserviceledare Ida Sjöholm, tfn 050 526 1169.
Besöksadress: Köpingsvägen 10, Malax. Postadress: Malmgatan 5, 66100 Malax.

Övermalax hemservicedistrikt
Hemserviceledare Ros-Marie Ljungkvist, tfn 050 502 7785.
Besök- och postadress: Kommungården, Malmgatan 5, 66100 Malax.

Senast uppdaterad 27.11.2019 09:47