Jump to content Jump to search
Hemservice

Hemservice

Hemservice ges främst till åldringar, men också till barnfamiljer, handikappade och andra som är behov av hjälp och stöd på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, förlossning, svår familjesituation, handikapp eller annat motsvarande skäl. Se Kriterier för hemservice.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har reviderats och ändringarna träder i kraft 1.7.2021.
Läs mer här om avgifterna inom hemvården.

Kontakt tas till hemserviceledarna:

Bergö hemservicedistrikt
Vik hemserviceledare Ulrica Häggström, tfn 050 441 4847
Besök- och postadress: Petalax Kyrktået 10 C, 66240 Petalax

Petalax hemservicedistrikt 
Vik. hemserviceledare Ulrica Häggström, tfn 050 441 4847
Besök- och postadress: Petalax Kyrktået 10 C, 66240 Petalax

Yttermalax hemservicedistrikt
Hemserviceledare Mari Vertanen, tfn 050 526 1169.
Besöksadress: Malmbrinken 4 (Malmgården), 66100 Malax.
Postadress: Malmbrinken 4, 66100 Malax.

Övermalax hemservicedistrikt
(Övermalax, Långåminne och Norra Pörtom)

Vik. hemserviceledare Miina Männistö, tfn 050 502 7785.
Besöksadress: Malmbrinken 4 (Malmgården), 66100 Malax.
Postadress: Malmbrinken 4, 66100 Malax.

Senast uppdaterad 02.09.2021 10:57