Boendeservice

Boendeservice

När vård- och omsorgsinsatser som anhöriga, hemservice och hemsjukvård inom öppna vården erbjuder inte längre räcker till, kan en plats på ett boende komma ifråga. Hemservicen är utbyggd så att behovet av plats brukar bli aktuellt först när det dagliga hjälpbehovet är omfattande och behov av insatser nattetid föreligger.

Behovet av plats på boende och kartläggning av klientens situationen görs av hemserviceledare och chefen för äldreomsorgen. Ansökan ska göras skriftligt. Chefen för äldreomsorgen fattar beslut om plats på boende. När en bedömning och kartläggning av klientens situationen görs, används olika mätare, tex MMSE (minnesfunktion) och RAI (fysisk och psykisk funktionsförmåga).

Gemensamt för serviceboende och effektiverat serviceboende är att klienten alltid har ett hyresavtal enligt hyreslagen. Klienten betalar hyra för det egna rummet och för de allmänna utrymmena. Det egna rummet utgör klientens hem och möjliggör att integritet, självbestämmande och levnadsvanor kan tas i beaktande. Utrymmena varierar i storlek på olika enheter och klienten kan själva möblera sitt rum. Den gemensamma målsättningen för alla enheter är att erbjuda trygga och trivsamma boendemiljöer samt att stöda de äldres egna resurser så långt som möjligt.

Dementa äldres behov tas särskilt i beaktande på en demensenhet. För att beviljas plats på demensenhet bör minnessjukdomen vara utredd och diagnostiserad. I Malax fungerar Tallgården och Westerhemmet modul B som demensenheter.

Fyrgården (Bergö boende), Emiliacentret (Petalax) och Grangården erbjuder serviceboende för äldre med i första hand fysiska funktionsnedsättningar.

Kontaktperson för enheterna är vik.chefen för äldreomsorgen Therese Sten-Nordström tfn 050 381 2242 

Kontakt till verksamhetsställen:

Tallgården demensboende,                                                              
Mogårdsgränd 3 B, 66100 Malax, tfn 046 923 3663 

Grangården effektiverat serviceboende,
Stampvägen 2 C, 66100 Malax, tfn 050 433 7960, tfn 050 344 9289

Emiliacentret, serviceboende,
Thorshagavägen 2a, 66240 Petalax, tfn 050 361 7085 eller 040 650 8025

Westerhemmets serviceboende,
Stampvägen 2 C, 66100 Malax, tfn 040 650 7965 

Fyrgården,
Bredhällsvägen 61, 66220 Bergö, tfn 040 656 9196, 040 651 7131

 

Senast uppdaterad 12.04.2019 10:51