Jump to content Jump to search
Anstaltsvård

Anstaltsvård

Westerhemmet modul A med 15 platser är en boende-enhet inom åldringsvården, vars verksamhet klassas som anstaltsvård (institutionsvård). Klienterna har ett omfattande vård- och omsorgsbehov dygnet runt. När vården har varat mera än 90 dagar registreras den äldre som långvårdspatient. I vårdavgiften ingår boende, mat och läkemedel.

Kontaktperson är vik. chef för äldreomsorgen Ros-Marie Ljungkvist tfn 050 381 2242

Kontakt till verksamhetsstället:

Westerhemmet A (Modul A)
Stampvägen 2 D, 66100 Malax, tfn 040 650 8067

 

Senast uppdaterad 02.09.2021 10:52