Anstaltsvård

Anstaltsvård

Westerhemmet modul A (tillfälligt utlokaliserad till Petalax) med 15 platser är en boende-enhet inom åldringsvården, vars verksamhet klassas som anstaltsvård. Klienterna har ett omfattande vård- och omsorgsbehov dygnet runt. När vården har varat mera än 90 dagar registreras den äldre som långvårdspatient. I vårdavgiften ingår boende, mat och läkemedel.

Kontaktperson för enheterna är chefen för äldreomsorgen Therese Sten-Nordström tfn 050 381 2242

Kontakt till verksamhetsstället:

Westerhemmet, Modul A
Petalaxvägen 13 D, 66240 Petalax, tfn 040 650 8067, avdelning Björkgården tfn 046 923 3388

 

Senast uppdaterad 20.02.2020 12:29