Jump to content Jump to search
Socialt arbete och omsorg

Socialt arbete och omsorg

Den sociala servicen utgör en viktig del av välfärdstjänsterna och syftet är att upprätthålla social trygghet, förebygga sociala problem och stödja människors initiativförmåga. Enligt socialvårdslagen och olika speciallagar ankommer det på kommunen att ordna social service för sina medborgare. Nästan alla är i något skede av livet i behov av den service som upprätthålls inom det kommunala socialväsendet. 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 06.09.2017 13:12