Jump to content Jump to search
Socialt arbete och omsorg

Socialt arbete och omsorg

Österbottens välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i Malax kommun fr.o.m. 1.1.2022.

Från och med 1.1.2022 uppdateras inte längre uppgifterna om social- och hälsovårdstjänsterna på Malax kommuns sidor, men de hålls synliga för invånarna  ännu under början av året. Aktuell och uppdaterad information finns på Österbottens välfärdsområdes sidor på adressen osterbottensvalfard.fi.

Nya ansvarspersoner och kontaktuppgifter

Det här innebär att också de personer som tidigare arbetat i kommunerna och samkommunerna kommer att få nya kontaktuppgifter och ansvarsområden från och med 1.1.2022.


 

Den sociala servicen utgör en viktig del av välfärdstjänsterna och syftet är att upprätthålla social trygghet, förebygga sociala problem och stödja människors initiativförmåga. Enligt socialvårdslagen och olika speciallagar ankommer det på kommunen att ordna social service för sina medborgare. Nästan alla är i något skede av livet i behov av den service som upprätthålls inom det kommunala socialväsendet. 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 30.12.2021 14:15