Förslag om Pixnekliniken

Förslag om Pixnekliniken

Kommunstyrelsen i Malax har beslutat om sin beredskap att fungera som värdorganisation för missbrukarvården vid Pixnekliniken tills landskapsreformen genomförs. Målsättningarna är att det inte ska vara avbrott i anstaltsvården fram till reformen och att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med möjlighet till längre vårdepisoder och bredare målgrupp.

Vi behöver fler kommuner i Svenskfinland med i samarbetsavtalet. Vi inbjuder därför till förhandlingar inom februari kring samarbetsavtalet. Handlingarna finns i bilagorna.

För information eller diskussion om den framtida verksamheten ta kontakt med socialdirektör Yvonne Holming, namn.efternamn@malax.fi, tfn 050 502 7787.

För information eller diskussion om samarbetsavtalet, ta kontakt med kommundirektör Mats Brandt, namn.efternamn@malax.fi, tfn 050 437 2447.