Pixnekliniken

Pixnekliniken

Kommunstyrelsen i Malax har beslutat om sin beredskap att fungera som värdorganisation för missbrukarvården vid Pixnekliniken tills landskapsreformen genomförs. Målsättningarna är att det inte ska vara avbrott i anstaltsvården fram till reformen och att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med möjlighet till längre vårdepisoder och bredare målgrupp.

Dagsläget med Pixnekliniken

Kommunstyrelsen i Malax har 26.4.2017 beslutat föra värdkommunavtalet till fullmäktige 18.5.2017.

I dagsläget har 11 kommuner meddelat intresse att vara med och diskussioner förs med åtminstone fyra kommuner till. Avtalet innehåller en ny mening som möjliggör andra kommuner att ansluta sig senare.

Vi har möjlighet att redan vid styrelsen 22.5 och fullmäktige 8.6 ansluta nya samarbetspartners.

Meddela kommunen (malax@malax.fi och mats.brandt@malax.fi) så fort som möjligt om deltagandet.

Bilagor:

-          Avtal
-          Resultatområdets textdel och sifferdel

För information eller diskussion om den framtida verksamheten ta kontakt med socialdirektör Yvonne Holming, namn.efternamn@malax.fi, tfn 050 502 7787.

För information eller diskussion om samarbetsavtalet, ta kontakt med kommundirektör Mats Brandt, namn.efternamn@malax.fi, tfn 050 437 2447.