Beroendevården i Malax

Beroendevården i Malax

Kommunstyrelsen i Malax har beslutat om sin beredskap att fungera som värdorganisation för beroendevården vid Pixnekliniken tills landskapsreformen genomförs. Målsättningarna är att det inte ska vara avbrott i anstaltsvården fram till reformen och att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med möjlighet till längre vårdperioder och bredare målgrupp.

Avtalskommuner 2019

Malax, Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa, Vörå. Åland: Brändö, Eckerö, Hammarland, Jomala, Mariehamn.

Övriga kommuners invånare med behov av svenskspråkig vård och rehabilitering vid Pixnekliniken erbjuds möjlighet till detta genom en beviljad betalningsförbindelse från hemkommunen.

Ta gärna kontakt till oss på Pixnekliniken tfn 040 650 8112 eller 040 650 8113 om du har frågor!

Epost: pixnekliniken@malax.fi

Pixneklinikens hemsida: www.pixnekliniken.fi

Fax: +358 6 347 7302

 

Avgifter 2019

Avtalskommuner 1 €/svenskspråkig invånare. Därefter när vårddygnen förbrukats 190 €/dygn.

ICKE avtalskommuner 260 €/vårddygn.

Självandelen för vård enligt följande: 48,90 €/dygn upp till vårdtaket 683 €. Från 15:e dygnet 22,50 €/dygn.

Självandelen för uppföljningsveckoslut och anhörigkurs 33 €/dygn.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 06.06.2019 12:54