Jump to content Jump to search
Beroendevården i Malax

Beroendevården i Malax

Kommunstyrelsen i Malax har beslutat om sin beredskap att fungera som värdorganisation för beroendevården vid Pixnekliniken tills landskapsreformen genomförs. Målsättningarna är att det inte ska vara avbrott i anstaltsvården fram till reformen och att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med möjlighet till längre vårdperioder och bredare målgrupp.

Avtalskommuner 2021

Malax, Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa, Vörå, Åland.

Övriga kommuners invånare med behov av svenskspråkig vård och rehabilitering vid Pixnekliniken erbjuds möjlighet till detta genom en beviljad betalningsförbindelse från hemkommunen.

Ta gärna kontakt till oss på Pixnekliniken tfn 040 650 8112 eller 040 650 8113 om du har frågor!

Epost: pixnekliniken@malax.fi

Mer information om Pixneklinikens verksamhet på vår hemsida:


Avgifter 2021

Avtalskommuner 1 €/svenskspråkig invånare. Därefter när vårddygnen förbrukats 200 €/dygn.

ICKE avtalskommuner 275 €/vårddygn.

Självandelen för vård enligt följande: 48,90 €/dygn upp till vårdtaket 683 €. Från 15:e dygnet 22,50 €/dygn.

Självandelen för uppföljningsveckoslut 33 €/dygn. ICKE avtalskommuner 275 €/vårddygn.

Självandelen för anhörigkurs 33 €/dygn.

Senast uppdaterad 30.08.2021 15:18