Pixnekliniken

Pixnekliniken

Malax kommun är sedan 1.8.2017 värdkommun för den svenskspråkiga beroendevården vid Pixnekliniken.

Du kan ta kontakt till Pixnekliniken direkt på tfn 040 650 8112.

Chef för missbrukarvården, Camilla Berts-Orre tfn 040 650 8113.

pixnekliniken@malax.fi                    Fax:+358 6 347 7302                                                                     

För aktuell information se också Pixnekliniken på facebook.

 uppf.till hemsid info till hemsid2 
   

 

Pixne framsida3

Pixne mot mogarden3

 Pixnekliniken är:

• Ett behandlingshem för män och kvinnor som behöver fundera över sitt beroende (alkohol- tablett- drog- eller spelberoende).

• Ett behandlingshem med plats för 12 klienter.

• Ett behandlingshem som säkerställer möjlighet till svenskspråkig missbrukarvård i Finland.

 

 Vårdens innehåll:

Vården består av en 4 veckors behandling med möjlighet till individanpassad längd. Behandlingsprogrammet bygger på evidensbaserade psykosociala metoder för att stöda förändringsprocesser vid beroendeproblematik, bl.a. 12-stegsprogrammet, KBT-teknik, MI-samtalsmetoden och HAP-programmet hör till behandlingsmetoderna. Genom föreläsningar, grupp- och enskilda samtal stöds klienten i förändringsarbetet med att hitta nya lösningar och en ny livsstil.

Akupunktur och avslappningsövningar ingår även i behandlingen. Under vårdtiden ges möjlighet att bekanta sig med olika eftervårdsformer och individuella eftervårdsplaner görs upp. Personal finns på plats dygnet runt.

I Pixneklinikens absoluta närhet finns kommunens idrottsanläggningar som klienter kan använda under vårdtiden. En holistisk människo- och hälsosyn är grunden för rehabiliteringen och verksamheten på Pixnekliniken.

Anhöriga deltar i vården i form av inbjudan till enskilda samtal, par- och familjesamtal och anhörigkurs.

Pixnekliniken har plats för 12 klienter och tas emot från hela Finland. Även anhörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och öppenvård erbjuds vid Pixnekliniken.

 

Sid 1  
Sid 2  

  

 

 

 

 

Senast uppdaterad 04.01.2019 13:13