Pixnekliniken

Pixnekliniken

Pixneklinikens Info angående tiden 24.3–13.5.2020

Pixnekliniken tar emot klienter

Du liksom alla andra är som tidigare välkommen att ta kontakt (telefon 040 650 8112 eller 040 650 8113 samt via pixnekliniken@malax.fi eller förnamn.efternamn@malax.fi) för att få handledning och råd i frågor kring vård- och rehabiliteringstjänster inom missbrukarvården.

Pixnekliniken följer kontinuerligt och noggrant med rekommendationer och restriktioner som utfärdas från Finlands regering och THL (Institutet för hälsa och välfärd) för att bromsa smittspridning av coronaviruset.

Malax kommuns ledningsgrupp ger dagligen uppdaterad information, också till oss på Pixnekliniken, att följa för att bromsa och förhindra smittspridningen av coronaviruset.

Observera att du inte kan inleda vård och rehabilitering på Pixnekliniken just nu om du har förkylningssymtom, influensa eller är i karantän.

Besök av anhöriga och vänner kan inte ske tillsvidare på Pixnekliniken enligt givna och gällande restriktioner. Kontakt och stöd till person på vård kan istället ske genom telefonsamtal.

 

Pixneklinikens finns till för Dig som är i behov av vård och rehabilitering orsakade av beroendeproblematik och beroendesjukdom.

Ta gärna kontakt om Du har frågor!

Camilla Berts-Orre, chef för missbrukarvården, 040 650 8113, camilla.berts-orre@malax.fi

 

Malax kommun är sedan 1.8.2017 värdkommun för den svenskspråkiga beroendevården vid Pixnekliniken.

Du kan ta kontakt till Pixnekliniken direkt på tfn 040 650 8112.
Chef för missbrukarvården, Camilla Berts-Orre tfn 040 650 8113.

Pixnekliniken, Pixnevägen 3, 661000 MALAX

pixnekliniken@malax.fi
Vår egen hemsida finns på adressen www.pixnekliniken.fi
För aktuell information se också Pixnekliniken på facebook.

 

Vi söker 3 vårdare till missbrukarvården vid Pixnekliniken i Malax. 

obs! Ansökningstiden är 15 - 29.3.2020 kl.23.59.
Arbetet inleds 1.4.2020 eller enligt överenskommelse

Pixnekliniken har beviljats statsunderstöd år 2020 - 2021 för att planera, utveckla och starta upp specifika och riktade servicetjänster till mammor med rusmedelsproblem. Projektnamnet för Pixneklinikens utvecklande av dessa servicetjänster är Mamma Hotell, Mamsellen.

Pixnekliniken är en vård- och rehabiliteringsenhet som erbjuder vård för kvinnor och män med beroendeproblematik och beroendesjukdom. Pixneklinikens arbets- och servicespråk är svenska.

Inledningsvis erbjuder vi 50 % arbetstid i periodarbetsförhållande, arbetstiden förväntas utvecklas till heltidsarbete under projekttiden.

Behörighetskrav: närvårdare eller motsvarande utbildning Arbetsuppgiften förutsätter goda kunskaper i svenska och körkort. Meriterande är vana med barn och familjer. Arbetet inleds med inskolning på Pixnekliniken. Prövotid tillämpas. Vald person bör uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag (Lag om kontroll av bakgrund av personer som arbetar med barn)


Kontaktuppgifter:

Camilla Berts-Orre, chef för missbrukarvården tfn 040 650 8113, camilla.berts-orre@malax.fi
Yvonne Holming, socialdirektör tfn 050 502 7787, yvonne.holming@malax.fi

 

 

IMG 8520

IMG 6742

 

Pixne framsida3

Pixne mot mogarden3

 Pixnekliniken är:

• En vård och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor som behöver fundera över sitt beroende (alkohol- tablett- drog- eller spelberoende).

• En vård och rehabiliteringsenhet med plats för 12 klienter.

• En vård och rehabiliteringsenhet som säkerställer möjlighet till svenskspråkig missbrukarvård i Finland.


Vårdens innehåll:

Vården består av en 4 veckors rehabilitering med möjlighet till individanpassad längd. Rehabiliteringsprogrammet bygger på evidensbaserade psykosociala metoder för att stöda förändringsprocesser vid beroendeproblematik, bl.a. 12-stegsprogrammet, KBT-teknik, MI-samtalsmetoden och HAP-programmet hör till rehabiliteringsmetoderna. Genom föreläsningar, grupp- och enskilda samtal stöds klienten i förändringsarbetet med att hitta nya lösningar och en ny livsstil.

Akupunktur och avslappningsövningar ingår även i rehabiliteringen. Under vårdtiden ges möjlighet att bekanta sig med olika eftervårdsformer och individuella eftervårdsplaner görs upp. Personal finns på plats dygnet runt.

I Pixneklinikens absoluta närhet finns kommunens idrottsanläggningar som klienter kan använda under vårdtiden. En holistisk människo- och hälsosyn är grunden för rehabiliteringen och verksamheten på Pixnekliniken.

Anhöriga deltar i vården i form av inbjudan till enskilda samtal, par- och familjesamtal och anhörigkurs.

Pixnekliniken har plats för 12 klienter och tas emot från hela Finland. Även anhörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och öppenvård erbjuds vid Pixnekliniken.

 

20190417133843316 0001  
20190417133902760 0001  

Senast uppdaterad 02.04.2020 12:35