Pixnekliniken

Pixnekliniken

sommar2


Artikel i VBL (redigerad/BF)


”Mamsellen” öppnar vid Pixnekliniken – vill hjälpa mammor med rusmedelsproblem

Pixnekliniken i Malax har beviljats statsunderstöd för servicetjänster riktade till mammor och gravida kvinnor med rusmedelsproblem.

Projektnamnet för de nya servicetjänsterna är Mamma Hotell, Mamsellen. Tjänsterna riktar sig till mammor, eller gravida kvinnor, med rusmedelsproblem.

– Det är möjligt för en familj att få vård och service här. Pappan eller partnern kan alltså också vara med. Eller så bara mamman och barnet, säger Camilla Berts-Orre, chef för missbrukarvården vid Pixnekliniken.

Mamsellen är en förlängning av tjänsteutbudet på Pixnekliniken, som är en rehabiliteringsinrättning för missbrukare som startade sin verksamhet i Malax 1987.

– Pixnekliniken är den enda missbrukarvårdinrättningen i Finland, inklusive Åland, som garanterar och kan ge rehabiliterande missbrukarservice och -vård på svenska.


Mamma Hotell, Mamsellen

- Ska stöda en sund, nykter och drogfri graviditet och ett tryggt föräldraskap.
- Målgruppen för tjänsterna är rusmedelsanvändande gravida kvinnor, nyblivna mammor och mammor i spädbarnsfamiljer, deras eventuella partner samt eventuella andra barn i familjen.
- Förutsätter nykterhet och drogfrihet under behandlingstiden.
- Har fått statsunderstöd beviljat av Social- och hälsovårdsministeriet.

”Det kan kännas skamligt för en mamma eller en gravid kvinna att söka hjälp för beroendeproblematik, men hit är man varmt välkommen.

Vården och tjänsterna utvecklas för att vara heltäckande och tillgängliga dygnet runt för målgruppen, vilket innebär det att vården bör inleds så snart graviditeten är ett faktum.

Hur ser processen ut i praktiken?

– Först bör klienten gå en primärbehandling, till exempel här på Pixnekliniken. Det är möjligt att göra redan under graviditeten, gärna så fort som möjligt. Om man har ett rusmedelsproblem, alltså med alkohol, droger eller tabletter, så kan vi erbjuda vård och service här, säger Berts-Orre.

Berts-Orre är väldigt tacksam för statsunderstödet och för att få utveckla den här tjänsten. Hon har själv en lång erfarenhet inom vården.

– Tack vare understödet får jag än mera använda mina erfarenheter från de 20 år som jag arbetat som sjukskötare, specialsjukskötare och barnmorska, i kombination med mina 13 år inom missbrukarvården.

Just nu jobbar man med att göra bostäderna hemtrevliga och praktiska.

Alkohol under graviditeten

- Alkohol skadar fostrets centrala nervsystem och ökar risken för missbildningar. Alkohol skadar fostret i alla faser av graviditeten.
- Fostrets alkoholhalt motsvarar den i moderns blod.
- Berusningsdrickande i början av graviditeten ökar risken för missfall.
- Risken ökar för att barnet skall drabbas av olika beteendestörningar om mamman dricker stora mängder alkohol under graviditeten, även om det bara skulle ske någon enstaka gång.
Källa: HUS.fi

Mamsellen är beläget precis intill Pixnekliniken och kommer i startskedet att ha rum för två klienter. I projektplanen finns möjlighet att utöka antalet platser efter behov.

– Tjänsterna kommer att utvecklas som växelvård, vilket betyder att om allt fungerar bra kan den gravida vistas i egen hemkommun och vara i kontakt med Mamsellens personal hemifrån under vissa perioder.

– Det är också viktigt att kvinnan får gå på sin egen mödrarådgivning om det är möjligt, men i annat fall kan dylika tjänster ordnas här i Malax på HVC.

Mamsellens personal kommer att utbildas så att de också kan fungera som stöd under förlossningen, om mamman så önskar. Alla tre är närvårdare till utbildningen och har olika erfarenheter av människor med rusmedelsproblem. Dessutom är de mammor alla tre.

– Det är ett jätteintressant projekt och det känns roligt att få vara med från början, och att få vara med och skapa och planera. Det är förstås tråkigt att det finns ett sådant här behov i vårt samhälle, men därför känns det också väldigt viktigt att vi får igång den här verksamheten.


Olika drogers effekt på fostret

- Cannabis under graviditet ökar risken för tillväxthämning hos fostret och för prematur födelse. Långsiktiga effekter hos äldre barn kan vara uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar.
- Exponering för opioider leder ofta till att det nyfödda barnet får abstinenssymptomen. Det påverkar barnets sömn, näringsintag och välbefinnande och kan behöva behandlas med läkemedel vid svårare fall.
- Långtidsuppföljningsstudier efter amfetaminexponering att barnens medel-IQ var lägre vid 4 års ålder jämfört med en kontrollgrupp. De hade problem med kamratkontakter, visade aggressivitet och hade problem i skolarbetet på grund av svårigheter i matematik och språk.
- Exponering för kokain kan på längre sikt leda till beteendeproblem, uppmärksamhetssvårigheter, kvarstående språksvårigheter och störningar i kognitiv utveckling hos barnet.
Källa: FAS-portalen

De vanligaste rusmedlen personalen kommer i kontakt med på Pixnekliniken, förutom alkohol, är bensodiazepiner, cannabis, amfetamin och opioider.

Projektets huvudsakliga mål är att ge mamman, eller föräldrarna, en trygg start i föräldraskapet. Samtidigt vill man sänka tröskeln för att söka hjälp.

– Det kan kännas skamligt för en mamma eller en gravid kvinna att söka hjälp för beroendeproblematik, men hit är man varmt välkommen. Ett tryggt föräldraskap är viktigt för ett barns utveckling. Inget barn ska behöva växa upp i ett aktivt missbruk, för det finns hjälp och stöd att få.

Pixnekliniken har sommarstängt från 29 juni till 2 augusti 2020.

– Men man kan ringa mig på min arbetstelefon, eller till Pixneklinikens nummer, om man vill ha råd eller höra sig för om platser. Jag har det som min uppgift också under sommarstängningen, säger Berts-Orre.

Kontaktuppgifter

Pixnekliniken: 040 650 8112
Mamsellen: 040 650 8150
Camilla Berts-Orre: 040 650 8113
pixnekliniken@malax.fi och camilla.berts-orre@malax.fi

 

Uppdaterar med mera information kring Mamsellen i höst!


 

 

Pixneklinikens Info angående Covid-19

Pixnekliniken tar emot klienter

Du liksom alla andra är som tidigare välkommen att ta kontakt (telefon 040 650 8112 eller 040 650 8113 samt via pixnekliniken@malax.fi eller förnamn.efternamn@malax.fi) för att få handledning och råd i frågor kring vård- och rehabiliteringstjänster inom missbrukarvården.

Pixnekliniken följer kontinuerligt och noggrant med rekommendationer och restriktioner som utfärdas från Finlands regering och THL (Institutet för hälsa och välfärd) för att bromsa smittspridning av coronaviruset.

Malax kommuns ledningsgrupp ger dagligen uppdaterad information, också till oss på Pixnekliniken, att följa för att bromsa och förhindra smittspridningen av coronaviruset.

Observera att du inte kan inleda vård och rehabilitering på Pixnekliniken just nu om du har förkylningssymtom, influensa eller är i karantän.

Besök av anhöriga och vänner sker helst utomhus tillsvidare på Pixnekliniken enligt givna och gällande restriktioner. Kontakt och stöd till person på vård kan istället ske genom telefonsamtal.

 Pixneklinikens finns till för Dig som är i behov av vård och rehabilitering orsakade av beroendeproblematik och beroendesjukdom.

Ta gärna kontakt om Du har frågor!

Chef för missbrukarvården, Camilla Berts-Orre tfn 040 650 8113

 


Kommuninfo 4/2020 (8 maj 2020)

Pixneklinikens tjänsteutbud i fråga om telefonrådgivning, rehabilitering med dygnetruntvård och överenskommelser om individuella stödsamtal fungerar oförändrat i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets påminnelse.


 

Malax kommun är sedan 1.8.2017 värdkommun för den svenskspråkiga beroendevården vid Pixnekliniken.

Du kan ta kontakt till Pixnekliniken direkt på tfn 040 650 8112.
Chef för missbrukarvården, Camilla Berts-Orre tfn 040 650 8113.

Pixnekliniken, Pixnevägen 3, 661000 MALAX

pixnekliniken@malax.fi
Vår egen hemsida finns på adressen www.pixnekliniken.fi
För aktuell information se också Pixnekliniken på facebook.

 

DSC04072

IMG 6742

 

DSC04281 2

Pixne mot mogarden3

 Pixnekliniken är:

• En vård och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor som behöver fundera över sitt beroende (alkohol- tablett- drog- eller spelberoende).

• En vård och rehabiliteringsenhet med plats för 12 klienter.

• En vård och rehabiliteringsenhet som säkerställer möjlighet till svenskspråkig missbrukarvård i Finland.


Vårdens innehåll:

Vården består vanligtvis av en 4-6 veckors rehabilitering med möjlighet till en längre vårdperiod. Rehabiliteringsprogrammet bygger på evidensbaserade psykosociala metoder för att stöda förändringsprocesser vid beroendeproblematik, bl.a. 12-stegsprogrammet, KBT-teknik, MI-samtalsmetoden och HAP-programmet hör till rehabiliteringsmetoderna. Genom föreläsningar, grupp- och enskilda samtal stöds klienten i förändringsarbetet med att hitta nya lösningar och en ny livsstil.

Akupunktur och avslappningsövningar ingår även i rehabiliteringen. Under vårdtiden ges möjlighet att bekanta sig med olika eftervårdsformer och individuella eftervårdsplaner görs upp. Personal finns på plats dygnet runt.

I Pixneklinikens absoluta närhet finns kommunens idrottsanläggningar som klienter kan använda under vårdtiden. En holistisk människo- och hälsosyn är grunden för rehabiliteringen och verksamheten på Pixnekliniken.

Anhöriga deltar i vården i form av inbjudan till enskilda samtal, par- och familjesamtal och anhörigkurs.

Pixnekliniken har plats för 12 klienter och tas emot från hela Finland. Även anhörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och öppenvård erbjuds vid Pixnekliniken.

 

20190417133843316 0001  
20190417133902760 0001  

Senast uppdaterad 26.06.2020 10:36