Jump to content Jump to search
Tand- och munhälsovård

Tand- och munhälsovård

Tidbokning

Från och med 1 juni 2020 sköts tidsbokningen för Korsnäs och Malax tandläkarmottagning via Malax tandläkarmottagning. OBS! Ingen tidsbokning per e-post.

Tandläkarmottagning
Hälsovårdscentralen
Telefontid: vardagar kl. 8-14

 

 

Mottagningstider: Måndag-torsdag kl. 8–16, fredag kl. 8–15.
E-post: tanden@malax.fi

 

Avgiftsfri tandvård

Barn och unga under 18 år, patienter som fått strålbehandling på huvud och halsområdet, patienter som fått benmärgstransplantat (fr.o.m. 1.7.2005)

Undantag
För uteblivet, icke annullerat besök debiteras 50,80 € för 15 år fyllda, patienten betalar för kostnaderna som uppstår om tandregleringsapparaten p.g.a. eget förvållande förstörs.
Frontveteraner och minröjare erhåller avgiftsfri undersökning, förebyggande vård och tandläkarens arvode vid protesarbete.

Övriga patienter enligt förordning för klientavgifter.

Akut tandvård

Måndag-torsdag kl. 8–16, fredag kl. 8–15 tfn 06 347 7611

Tandläkarjour under veckoslut och helger kl. 10–12 vid Vasa centralsjukhus i samjourens utrymmen (Sandviksgatan 2-4), utan tidsbeställning.
Vardagar efter kl. 16, samt helger och kvällar under veckoslut kl. 15–21 tfn 06 213 1001 (sjukskötare avgör vårdbehovet och kallar vid behov på tandläkare). Nattjour kl. 21–08 i Åbo, tfn 02 313 8800.

Kallelser till tandläkarbesök för vuxna sänds inte ut som tidigare. Vuxna patienter som är på recallkö eller kö för annan fortsatt behandling kan själva beställa tid för undersökning eller annan planerad fortsatt vård.

Coronaviruspandemins inverkan på munhälsovården

Munhälsovården sköts enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och ändamålsenliga skydd och redskap används. Det är tryggt att komma till munhälsovården.

Patienterna ska avboka sin tandvårdstid, ifall de är sjuka (feber, symptom för förkylning o.s.v.). En förkyld patient som kommer för icke-brådskande vård, hänvisas att lämna mottagningen och återkomma när hen har tillfrisknat.

Patienter som exponerats för coronavirus eller insjuknat i Covid-19 sköts endast i brådskande fall. All annan icke-brådskande vård skjuts upp. Det samma gäller för patienter som kommit hem från utlandsresa för mindre än 14 dagar sedan.

Icke-brådskande tandvård sköts enligt det individuella vårdbehovet enligt tandvårdens kapacitet, vilken är lägre än normalt i och med coronaviruspandemin. Väntetiden är i nuläget 17 månader (9.3.2021) och vårdgarantins tidsgräns har överskridits p.g.a. coronaviruspandemin. Patienter som beställer en ny, icke-brådskande tid, ställs i kö och meddelas senare om en mottagningstid.

Senast uppdaterad 09.03.2021 15:23