Tand- och munhälsovård

Tand- och munhälsovård

E-post: tanden@malax.fi

Tidbokning

Tandläkarmottagning/Malax
Hälsovårdscentralen
-
Telefontid: vardagar kl. 8-12

 

Tandläkarmottagning/Korsnäs
Korsnäs hälsogård
Telefontid: vardagar kl. 10-12

 

Mottagningstider: Måndag-torsdag kl. 8–16, fredag kl. 8–15.

OBS! Ingen tidsbokning per e-post.

Avgiftsfri tandvård:

Barn och unga under 18 år, patienter som fått strålbehandling på huvud och halsområdet, patienter som fått benmärgstransplantat (fr.o.m. 1.7.2005)

Undantag
För uteblivet, icke annullerat besök debiteras 50,80 € för 15 år fyllda, patienten betalar för kostnaderna som uppstår om tandregleringsapparaten p.g.a. eget förvållande förstörs.
Frontveteraner och minröjare erhåller avgiftsfri undersökning, förebyggande vård och tandläkarens arvode vid protesarbete.

Övriga patienter enligt förordning för klientavgifter.

Akut tandvård

Måndag-torsdag kl. 8–16, fredag kl. 8–15 tfn 06 347 7611

Tandläkarjour under veckoslut och helger kl. 10–12 vid Vasa centralsjukhus i samjourens utrymmen (Sandviksgatan 2-4), utan tidsbeställning.
Vardagar efter kl. 16, samt helger och kvällar under veckoslut kl. 15–21 tfn 06 213 1001 (sjukskötare avgör vårdbehovet och kallar vid behov på tandläkare). Nattjour kl. 21–08 i Åbo, tfn 02 313 8800.

Väntetiden till tandläkarmottagningen för icke-akut tandvård är 6 månader från det att kontakt tagits (10.3.2020).

Kallelser till tandläkarbesök för vuxna sänds inte ut som tidigare. Vuxna patienter som är på recallkö eller kö för annan fortsatt behandling kan själva beställa tid för undersökning eller annan planerad fortsatt vård.

Senast uppdaterad 30.03.2020 14:52