Skolhälsovård

Skolhälsovård

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att befrämja hälsan genom att följa upp elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande.

Högstadiet i Petalax (HiP), Gymnasiet i Petalax (GiP), Bergö skola och Petalax skola 

Telefontid 8.00–8.30 måndag-fredag

Mottagning utan tidsbeställning måndag-fredag kl 10.30-11.30 vid Högstadiet i Petalax. Förutom andra tisdagen i månaden då skolhälsovårdaren besöker Bergö skola.

Skolhälsovårdare Mathilda West, jobbar måndag och tisdag. Hon har hand om eleverna i Bergö skola, Petalax skola, samt gymnasiets årskursvisa hälsogranskningar. Skolhälsovårdare Ann-Sofie Brännkärr-West jobbar onsdag–fredag och har hand om eleverna i Högstadiet i Petalax. Preventivrådgivning och sjukvård sköter både Mathilda och Ann-Sofie om.

Vill du reservera en tid till skolhälsovårdaren, skolläkaren eller fråga något är hon säkrast anträffbar på telefontiden. Kontakt kan även tas via e-post till ann-sofie.brannkarr-west@malax.fi eller mathilda.west@malax.fi Kom ihåg att uppge namn och klass! Tid kan också bokas via Wilma meddelande.

Lågstadierna i Malax och Korsnäs

Monika Sundlin
Skolhälsovårdare, Hälsovårdscentralen


Telefontid kl 8–8.30 måndag–fredag

Skolhälsovårdare Monika Sundlin har mottagning i nedanstående skolor och är bäst anträffbar på skolan enligt följande schema, men tiderna kan variera enligt behov.

Mottagning på skolorna:

Yttermalax I, II, III, IV måndagen och II onsdagen i månaden
Övermalax I, II, III, IV tisdagen i månaden
Finska skolan i Malax IV onsdagen i månaden
Molpe skola II torsdagen i månaden
Korsnäs kby I och III torsdagen i månaden
Taklax IV torsdagen i månaden

Skolkuratorn

Fungerar huvudsakligen i grundskolorna och i gymnasiet med att ge råd och handledning till elever, föräldrar, lärare samt annan skolpersonal. Kontaktperson för Malax-Korsnäs krisgrupp. Tar emot enskilda klienter men också familjer, grupper, skolklasser m.fl.

Måndag-fredag kl. 8–16 tfn 06 347 1626 eller 050 516 6289

Mottagningstider:
Måndagar kl. 8–12
Tisdagar-torsdagar kl. 12–16
Fredagar kl. 8–15.30

 

Handlingsplan för rådgivingsverksamhet och skol- och studerandehälsovård

Senast uppdaterad 07.02.2020 15:37