Jump to content Jump to search
Sjukvårds- och seniormottagningar

Sjukvårds- och seniormottagningar

Sjukskötarmottagningar
Finns på hälsovårdscentralen i Malax, hälsogården i Korsnäs och på Bergö.

Tidsbokning må-fre via vårdbedömningen på hvc tfn 06 347 7645 kl. 8–16 eller via Korsnäs hälsogård kl. 8–9              tfn 040 650 8034.


Seniormottagningar (för över 65-åringar)
Bokas via vårdbedömningen på HVC må-fre
tfn 06 347 7645 eller från seniormottagningarna

Övermalax, Viasvägen 95 (fr.o.m. 9.4.2021)
Fredagar kl. 8–11

Yttermalax (Hälsovårdscentralen), Stampvägen 2
Tisdagar kl. 14-16

Petalax, Petalax Kyrktået 10 (Pensionärshemmets lokal)
Måndagar kl. 8-11  

Bergö, Bredhällsvägen 61 c
Fredagar kl. 8-10

Korsnäs, Norrbyvägen 9
Tisdagar kl. 12.30-16

Verksamheten är riktad till alla över 65 år.
Du kan ta kontakt med oss i ärenden som berör hälso- och sjukvård, då symptomen inte är av akut art.

Bl.a. det här kan seniormottagningen hjälpa dig med:

  • Blodtrycksuppföljning
  • Öronspolning
  • Stygnborttagning
  • Vaccinationer
  • Läkemedelsinjektioner
  • INR-provtagning och Marevanordination
  • Personlig hälsorådgivning
  • Uppföljning av hälsotillstånd
  • Råd och information om t.ex. olika serviceformer

Senast uppdaterad 07.04.2021 19:25