Seniorrådgivning

Seniorrådgivning

Målsättningen med seniorrådgivningen är att upprätthålla äldres funktionsförmåga och oberoende så länge som möjligt.

Alla som fyller 70 år under året kallas till en hälsoundersökning, samt alla som fyller 75 år erbjuds ett välfärdsfrämjande hembesök. Syftet med hälsoträffen/välfärdsfrämjande hemsbesöket är att kartlägga seniorens hälsotillstånd och livssituation, samt att ge hälsorådgivning. Under besöket utreds även eventuella behov av stöd och hjälp och senioren kan få hjälp med att hitta den behövda servicen.

Närståendevårdare erbjuds en hälsogranskning med ungefär två års mellanrum. Syftet med hälsogranskningen är att kartlägga närståendevårdarens hälsotillstånd, välmående och ork.

Hälsogranskningarna är frivilliga och kostnadsfria.

Malax, Köpingsvägen 10 (Dankas)
måndag–fredag kl. 8–9 tfn 050 441 7782

Seniorrådgivning/ Malax
Hälsovårdscentralen
Telefontid: må-fre kl. 8-9

Korsnäs, Norrbyvägen 9
torsdagar  kl. 8-9 tfn 040 650 8032

Senast uppdaterad 22.08.2019 15:08