Barn-, mödra-, och preventivrådgivning

Barn-, mödra-, och preventivrådgivning

MALAX RÅDGIVNING, HVC, Stampvägen 2 66100 Malax

Malaxbor
Mödra- och preventivrådgivning
tfn 050 530 5248 må–ti och to–fre kl.12–12.30

Barnrådgivning
tfn 050 592 3850 tisdag–fredag kl 12–12.30

Petalax- och Bergöbor
Mödra-, barn-, och preventivrådgivning
tfn 040 650 8029 tisdag och torsdag kl. 12–12.30

KORSNÄS HÄLSOGÅRD, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Mödra- och preventivrådgivning
tfn 050 464 1646 måndag–fredag kl 12.00–12.30.

Barnrådgivning
tfn 050 464 1747 måndag–fredag kl 12.00–12.30.


Mödravård
Ta kontakt med rådgivningen när graviditetstestet är positivt eller du tror dig vara gravid.
Graviditetstest kan tas när mensen är försenad med en dag.

Barnrådgivning
Med tidsbeställning

Hälsogranskningar
Hälsovårdare utför granskningarna.
Till granskning kallas kvinnor i åldern 25-60 år för PAPA-prov.

Barnlöshetsrådgivning för Malax- och Korsnäsbor
Tidsbeställning via mödrarådgivningen i Malax.

Handlingsplan för rådgivningsverksamhet och skol- och studerandehälsovård

Senast uppdaterad 07.03.2019 15:41