Jump to content Jump to search
Psykosociala tjänster

Psykosociala tjänster

Psykiatrisk sjukskötare 

Korttidsterapi för livskriser, för lättare eller medelsvåra depressioner, ångest, sömnstörningar eller annat som känns svårt att hantera. Traumabehandling med EMDR-terapi.

Målsättningen är att befrämja det psykiska välbefinnandet genom att erbjuda professionellt stöd snabbt och enkelt.

Carina Engström, tfn 050 466 8111 (måndag-fredag kl. 9-12)

Christina Vikstrand, tfn 050 361 6885 (må-ti, to kl. 8.30-16.30)

Psykologer

Psykolog Petra Vilén, tfn 040 650 8155 (tisdag-torsdag)

- konsulterande psykolog för barn under skolåldern

- skolpsykolog för förskola-åk 6 i Korsnäs och Malax

  Klienter och personer som söker vårdkontakt ombedes ta kontakt per SMS eller per telefon av sekretesskäl.

Psykolog Eva-Stina Häggdahl, tfn 050 367 7464

- rådgivning för föräldrar med barn under skolåldern

- skolpsykolog för åk 7-9 och gymnasiet

- psykologiska utredningar av vuxna med remiss från läkare.

K5 - Psykiatriska sjukskötare

Sjukskötarna är K5:s sjukskötare och verkar på Malax-Korsnäs hvc:s område.
Verksamhetens målsättning är att befrämja befolkningens psykiska hälsa.
När du tar kontakt eller då en remiss kommer till oss, bedömer vi den psykosociala situationen och gör en planering av den fortsatta vården.
Besöken på mottagningen är avgiftsfria.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Tina Walgren, Malax
Måndag–fredag kl. 11.30–12  tfn 040 709 9294.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Liselott Prost, Malax och Korsnäs
Måndagar kl. 11.30–12 i Malax och tisdagar kl. 11.30–12 i Korsnäs,  tfn 040 842 2296.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Pasi Gröndahl, Malax
Måndag–fredag tfn 040 566 4859

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Ida Höglund, Malax och Korsnäs
Onsdag–fredag i Malax och tisdagar i Korsnäs, tfn 040 676 5050

K5 - Minnesskötare Jenny Laaksonen
Arbetsområde Malax och Korsnäs, tfn 040 552 3730

 

 

Senast uppdaterad 06.05.2021 10:38