Psykosociala tjänster

Psykosociala tjänster

Psykiatrisk sjukskötare 

Korttidsterapi för livskriser, för lättare eller medelsvåra depressioner, ångest, sömnstörningar eller annat som känns svårt att hantera. Traumabehandling med EMDR-terapi.

Målsättningen är att befrämja det psykiska välbefinnandet genom att erbjuda professionellt stöd snabbt och enkelt.

Telefontid och tidsbeställning utan remisstvång måndag - onsdag kl. 8–9.

Linda Nyman
Psykiatrisk sjukskötare, Hälsovårdscentralen

Psykologer

0-21 år
Undersökningar och samtal för barn och unga 0-21 år, föräldrarådgivning.
Psykologen fungerar som konsult för Malax och Korsnäs socialvård och skolväsende.

Telefontid och tidsbeställning utan remisstvång måndag,onsdag,fredag kl. 8–8.30.                                                            Klienter och personer som söker vårdkontakt ombedes ta kontakt per SMS eller per telefon av sekretesskäl.

Mia Böling
Psykolog, Hälsovårdscentralen

Vuxna
Psykologiska undersökningar för vuxna.

Telefontid tisdag och torsdag kl. 11.30–12.                                                                                                                            Klienter och personer som söker vårdkontakt ombedes ta kontakt per SMS eller per telefon av sekretesskäl.

 

K5 - Psykiatriska sjukskötare

Sjukskötarna är K5:s sjukskötare och verkar på Malax-Korsnäs HVC:s område.
Verksamhetens målsättning är att befrämja befolkningens psykiska hälsa.
När du tar kontakt eller då en remiss kommer till oss, bedömer vi den psykosociala situationen och gör en planering av den fortsatta vården.
Besöken på mottagningen är avgiftsfria.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Tina Walgren, Malax

Måndag–fredag kl. 11.30–12  tfn 040 709 9294.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Liselott Prost, Malax och Korsnäs

Måndagar kl. 11.30–12 i Malax och tisdagar kl. 11.30–12 i Korsnäs,  tfn 040 842 2296.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Pasi Gröndahl, Malax

Måndag-fredag tfn 040 566 4859

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Ida Höglund, Malax och Korsnäs

Onsdag-fredag i Malax och tisdagar i Korsnäs, tfn 040 676 5050

K5 - Missbrukskoordinator Maria Lindell, Malax

Måndag-onsdag tfn 050 567 5748 

 

 

Senast uppdaterad 11.09.2019 15:02