Psykosociala tjänster

Psykosociala tjänster

Psykiatrisk sjukskötare 

Korttidsterapi för livskriser, för lättare eller medelsvåra depressioner, ångest, sömnstörningar eller annat som känns svårt att hantera. Traumabehandling med EMDR-terapi.

Målsättningen är att befrämja det psykiska välbefinnandet genom att erbjuda professionellt stöd snabbt och enkelt.

Telefontid och tidsbeställning utan remisstvång måndag-fredag kl. 8–9.

Carina Engström
Psykiatrisk sjukskötare, Hälsovårdscentralen

Psykologer

0-21 år
Undersökningar och samtal för barn och unga 0-21 år, föräldrarådgivning.
Psykologen fungerar som konsult för Malax och Korsnäs socialvård och skolväsende.

Telefontid och tidsbeställning utan remisstvång måndag, onsdag, fredag kl. 8–8.30.
Klienter och personer som söker vårdkontakt ombedes ta kontakt per SMS eller per telefon av sekretesskäl.

Vuxna

Psykologiska utredningar för vuxna med remiss från läkare.

K5 - Psykiatriska sjukskötare

Sjukskötarna är K5:s sjukskötare och verkar på Malax-Korsnäs hvc:s område.
Verksamhetens målsättning är att befrämja befolkningens psykiska hälsa.
När du tar kontakt eller då en remiss kommer till oss, bedömer vi den psykosociala situationen och gör en planering av den fortsatta vården.
Besöken på mottagningen är avgiftsfria.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Tina Walgren, Malax
Måndag–fredag kl. 11.30–12  tfn 040 709 9294.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Liselott Prost, Malax och Korsnäs
Måndagar kl. 11.30–12 i Malax och tisdagar kl. 11.30–12 i Korsnäs,  tfn 040 842 2296.

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Pasi Gröndahl, Malax
Måndag–fredag tfn 040 566 4859

K5 - Psykiatrisk sjukskötare Ida Höglund, Malax och Korsnäs
Onsdag–fredag i Malax och tisdagar i Korsnäs, tfn 040 676 5050

 

Senast uppdaterad 06.04.2020 15:40