Jump to content Jump to search
Öppenvårdsavgifter

Öppenvårdsavgifter

ÖPPENVÅRDSAVGIFTER 2021

AVGIFTER 1.5.2018

Avgift för läkarbesök
Årsavgift 41,20 € för person som är 18 år fylld (gäller ej skolläkarmottagning)

Avgift för läkarintyg:

Klass I
16,30 €
T-intyg för studieplats
Färdtjänst
Invalidparkering
D-intyg
Andra enkla intyg

Klass II
29,50 €
B-utlåtande
C-utlåtande för vårdbidragIntyg över utförd lungröntgen och/eller salmonella us
Andra kortfattade utlåtanden

Klass III
 50,80 €
T-intyg el. motsv. för arbetsplats
Sjömansintyg
E-utlåtande el. motsv. (till försäkringsbolag)
Intyg och utlåtande på främmande språk
Internationellt vaccinationsintygIntyg som ersätts av statskontoret
B-intyg för pensionering
AdoptionIntressebevakare
Vapentillstånd
Andra omfattande utlåtanden

Klass IV
Körkortsintyg 61,00 €
Intyg för frontmannarehabilitering och för rehabilitering av krigsinvalider samt hälsointyg för ungdomar är avgiftsfria.

Avgift för vård i serie
Individuell fysioterapi 11,40 €/besök för personer >18 år
Intravenös medicinering 11,40 €/dag
Gruppbesök (fysikalen) 5 €/grupptillfälle

Tillfällig hemsjukvård 
Tillfällig hemsjukvård debiteras 12,00 €/besök (endast ett besök per dag)
Läkares hembesök 18,90 €

Avgift för outnyttjad mottagningstid
Av en person som fyllt 15 år debiteras 50,80 € för outnyttjad beställd mottagningstid hos läkare, tandläkare och tandhygienist om den reserverade tiden inte har avbeställts.

Avgiftstaket är 683 € per kalenderår.

Senast uppdaterad 09.03.2021 13:06