Jump to content Jump to search
Läkarmottagning

Läkarmottagning


Vårdbedömning och tidsbokning till läkarmottagning och sjukvårds- och seniormottagningarna

Hälsovårdscentralen vardagar kl. 8–16 tfn 06 347 7645
eller via Korsnäs hälsogård vardagar kl. 8–9 tfn 040 650 8034.


Akutmottagning
Vid brådskande sjukdomsfall kan du kontakta hälsovårdscentralen i Malax tfn 06 347 7645.
Då det är fråga om svåra olycksfall, medvetslöshet, misstänkt hjärtinfarkt eller motsvarande, ska du åka direkt till Vasa centralsjukhus.

I händelse av olycksfall kan du besöka akutmottagningen oanmäld.
På akuten blir du omhändertagen av en skötare och en läkare måndag–fredag kl. 8–16.
Övriga tider bör du vända dig till den gemensamma läkarjouren.

Jourmottagning för Malax- och Korsnäsbor vid Vasa centralsjukhus, samjourens utrymmen Sandviksgatan 2-4, tfn  06 213 1001 vardagar kl. 16–08, samt veckoslut och söckenhelger.

Ambulans tfn 112
Transporterna sköts av räddningsverket

Anmälning
När man besöker hälsovårdscentralen ska man anmäla sig i infon där personuppgifterna samtidigt uppdateras.

Laboratorie- och röntgensvar
Ges endast kl. 13–15 tfn 06 347 7613 eller 06 347 7645

Recept
Vi ber patienterna att helst använda e-recept. E-recept kan du förnya via apoteken, via vårdbedömningen på eftermiddagar tel. 06 347 7645 eller lämna in ett meddelande till Korsnäs hälsogård. Vi behandlar ditt ärende inom 8 dagar, så lämna in din förnyelsebegäran i god tid före medicinen tar slut.

Recept som inlämnas till Korsnäs hälsogård vardagar före kl. 10 får avhämtas läkardagar efter kl. 13. Recept som inlämnas efter kl. 13 läkardagar kan avhämtas följande läkardag efter kl. 13.

Kom ihåg att
► beställa tid till läkarnas telefontider
► avboka tid vid förhinder. För icke annullerat besök debiteras 50,80 euro för 15 år fyllda.
► fråga provsvar på överenskommen tid kl. 13–15
► lämna in recepten i god tid före förnyande

Krisgruppen
Vid kris tag kontakt med vårdbedömningen i Malax måndag-fredag kl. 8–16 tfn 06 347 7645 (växel 06 347 7611). Därifrån kontaktar de krisgruppen, som sedan handhar ärendet och kontaktar berörda personer.
Malax-Korsnäs krisgruppsledare är Mats Bergvik.

Info om eRecept och eArkivet
Kantainfosv2

Väntetider för icke brådskande vård (9.3.2021)
Vårdbedömning per telefon direkt (vardagar) kl. 8-16, tel. 06 3477 645
Vårdares mottagning hälsovårdare/sjukskötare mottagning varje dag
Läkares mottagning akutvård samma dag, tidsbeställningspatienter 1–6 månader

Senast uppdaterad 09.03.2021 14:41