Laboratoriet

Laboratoriet

Tidsbokning
Alla ska beställa en tid för provtagning till laboratorierna i Malax och Korsnäs via tidsbeställningstjänsten Nettilab.
Boka via nätet på adressen: www.nettilab.fi eller via Call Center tfn 06 213 1626 vardagar kl. 7-15.

Nettilabsv

 

 

 

 

 

  

 

Öppethållningstider
Malax - måndag-fredag kl. 7.30-14.30
Korsnäs hälsogård torsdagar kl. 7.30-13.30

Telefontjänst
Laboratoriets telefontjänst på Vasa centralsjukhus: måndag-fredag kl. 7-15 tfn 06 213 1626. Telefontjänsten betjänar alla kunder och vårdpersonal och svarar på frågor som berör remisser och provtagningar.

Provtagning
Prov måste alltid ordineras av läkare eller vårdpersonal. HIV-test och narkotikaprov kan göras utan remiss.
Patienter med remiss från privata läkare betalar för proven enligt FPA-taxa samt avgift för provtagningen. Anmäl dig vid läkarmottagningen för att skötare skall kunna sätta in remissen.

► Kom helst till labben på nykter mage (ingen mat eller dryck 12 timmar före)
► Kom i god tid till provtagningen, stress påverkar en del blodprov negativt (15 min vila rekommenderas före provtagningen
► För att få tillförlitligt resultat på ett urinprov bör du inte ha tömt blåsan på 4 timmar
► Kom gärna på besök med friska barn så att de får vänja sig med omgivningen
► På apoteket fås Emla-salva som påstrykes minst en timme före provtagningen. Denna salva gör provtagningen mindre smärtsam.

Provsvar
Provsvar ges av läkarmottagningen dagligen kl. 13-15 tfn 06 347 7613, eller enligt överenskommelse med remitterande skötare/läkare. (Marevan se nedan)

INR
På patienter som får Marevanbehandling tas INR-prov må-to kl. 10.30-11.00 i Malax. Sjukskötare på vårdbedömningen ringer till patienten om svaret följande dag.

I Korsnäs tas INR-prover torsdagar kl. 11.20-11.30. Sjukskötare på vårdbedömningen ringer till patienten om svaret följande dag.
Marevanpatienter med god INR-balans flyttas i efterhand till hälsostationerna för kontroller.

Senast uppdaterad 07.03.2018 11:40