Laboratoriet

Laboratoriet

Tidsbokning
Alla ska beställa en tid för provtagning till laboratorierna i Malax och Korsnäs via tidsbeställningstjänsten Nettilab.
Boka via nätet på adressen: www.nettilab.fi eller via Call Center tfn 06 213 1626 vardagar kl. 7–15.

Nettilabsv

 

 

 

 

 

  

 

Öppethållningstider
Malax–måndag-fredag kl. 7.30–14.30
Korsnäs hälsogård torsdagar kl. 7.30–13.30

Telefontjänst
Laboratoriets telefontjänst på Vasa centralsjukhus: måndag-fredag kl. 7–15 tfn 06 213 1626. Telefontjänsten betjänar alla kunder och vårdpersonal och svarar på frågor som berör remisser och provtagningar.

Provtagning
Prov måste alltid ordineras av läkare eller vårdpersonal. HIV-test och narkotikaprov kan göras utan remiss.
Patienter med remiss från privata läkare betalar för proven enligt FPA-taxa samt avgift för provtagningen. Anmäl dig vid läkarmottagningen för att skötare skall kunna sätta in remissen.

► Kom helst till labben på nykter mage (ingen mat eller dryck 12 timmar före)
► Kom i god tid till provtagningen, stress påverkar en del blodprov negativt (15 min vila rekommenderas före provtagningen
► För att få tillförlitligt resultat på ett urinprov bör du inte ha tömt blåsan på 4 timmar
► Kom gärna på besök med friska barn så att de får vänja sig med omgivningen
► På apoteket fås Emla-salva som påstrykes minst en timme före provtagningen. Denna salva gör provtagningen mindre smärtsam.

Provsvar
Provsvar ges av läkarmottagningen dagligen kl. 13–15 tfn 06 347 7613, eller enligt överenskommelse med remitterande skötare/läkare. (Marevan se nedan)

INR
På patienter som får Marevanbehandling tas INR-prov må–to kl. 10.30–11.00 i Malax. Sjukskötare på vårdbedömningen ringer till patienten om svaret följande dag.

I Korsnäs tas INR-prover torsdagar kl. 11.20–11.30. Sjukskötare på vårdbedömningen ringer till patienten om svaret följande dag.
Marevanpatienter med god INR-balans flyttas i efterhand till hälsostationerna för kontroller.

Senast uppdaterad 14.08.2019 12:38