Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
växel tfn 06 347 7611
e-post: hvc@malax.fi

Ledningsgruppen

Lars-Erik Malm
Ledande läkare, Hälsovårdscentralen

 

Pirjo Pitkäkangas
Ledande skötare, Hälsovårdscentralen


Camilla Hamberg
Ledande tandläkare, Hälsovårdscentralen

Britta Vikberg
Ansvarig skötare, akut- och rehabiliteringsavdelni, Hälsovårdscentralen

 

 

Administration

Monica Storgård
Kanslist, Socialavdelningen/Hälsovårdscentralen
Hälsovårdscentralen förmiddagar. Socialavdelningen eftermiddagar.

Hanna Holmgren
Kanslist, Hälsovårdscentralen

 


Övriga

Gårdskarl                                                                                               Kök och matsal

 

Kontaktuppgifter till övriga verksamhetspunkter hittar du här.

Senast uppdaterad 15.08.2019 13:45