Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
växel tfn 06 347 7611
e-post: hvc@malax.fi

Ledningsgruppen

Lars-Erik Malm
Ledande läkare, Hälsovårdscentralen

Monika Björkqvist
Chef för äldreomsorgen/Tf förvaltningschef, Social och hälsovård
Besöksadress: Stampvägen 2 C 66100 Malax

Camilla Hamberg
Ledande tandläkare, Hälsovårdscentralen

Britta Vikberg
Ansvarig skötare, akut- och rehabiliteringsavdelni, Hälsovårdscentralen

Pirjo Pitkäkangas
Ledande skötare, Hälsovårdscentralen
 

 

Administration

 
Monica Storgård
Kanslist, Socialavdelningen/Hälsovårdscentralen
Hälsovårdscentralen förmiddagar. Socialavdelningen eftermiddagar.

Hanna Holmgren
Kanslist, Hälsovårdscentralen

Helén Williamsson
Vik. förvaltningssekreterare, Hälsovårdscentralen
   

 

Övriga

   

 Gårdskarl                                                                                               Kök och matsal

 

Kontaktuppgifter till övriga verksamhetspunkter hittar du här.

Senast uppdaterad 08.03.2019 10:22