Jump to content Jump to search
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
växel tfn 06 347 7611
e-post: hvc@malax.fi

Ledningsgruppen

Lars-Erik Malm
Ledande läkare, Hälsovårdscentralen

Pirjo Pitkäkangas
Ledande skötare, Hälsovårdscentralen


Ulrica Pada
Ledande tandläkare, Tandläkarmottagningen

Britta Vikberg
Ansvarig skötare, akut- och rehabiliteringsavdelni, Akut och rehab

Administration

Hanna Holmgren
Kanslist, Hälsovårdscentralen

 

Sofia Lillgäls
Vik. förvaltningssekreterare, Hälsovårdscentralen


Övriga

Gårdskarl                                                                                               Kök och matsal

 

Kontaktuppgifter till övriga verksamhetspunkter hittar du här.

Senast uppdaterad 05.10.2020 17:12