Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
växel tfn 06 347 7611
e-post: hvc@malax.fi

Ledningsgruppen

Lars-Erik Malm
Ledande läkare, Hälsovårdscentralen

Monika Björkqvist
Chef för äldreomsorgen/Tf förvaltningschef, Social och hälsovård
Besöksadress: Stampvägen 2 C 66100 Malax

Camilla Hamberg
Ledande tandläkare, Hälsovårdscentralen

Britta Vikberg
Ansvarig skötare, akut- och rehabiliteringsavdelni, Hälsovårdscentralen

Pirjo Pitkäkangas
Ledande skötare, Hälsovårdscentralen
 

 

Administration

Hanna Holmgren
Kanslist, Hälsovårdscentralen

Helén Williamsson
Vik. förvaltningssekreterare, Hälsovårdscentralen
   

 

Övriga

Patientombudsman (må-to kl. 8.00-9.00)


Om du är missnöjd med vården som du har fått eller hur du har blivit bemött av vårdpersonalen, är det bra att i första hand ta upp saken med vårdgivaren. Genom att diskutera med personen som har gett vården eller med hans eller hennes chef kan man ofta klargöra och rätta till fel och brister i vården. Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig. Vårdgivaren ska ta itu med brister.
Om frågan inte kan lösas genom förhandlingar kan du framställa en anmärkning eller anföra klagan. En anmärkning kan framställas eller klagan anföras även på andras vägnar. Blankett

Patientombudsmannen kan inte ta ställning till medicinska vårdbeslut eller huruvida en patientskada har uppstått i vården.
Om du misstänker en patientskada kan du göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen avgör om det är fråga om en patientskada som ska ersättas.

Vid behov får du kontaktuppgifter för patientombudsmannen från den hälsovårdscentral eller det sjukhus där du har fått vård.
Patientombudsmannens tjänster är kostnadsfria.

Gårdskarl                                                                                               Kök och matsal

 

Kontaktuppgifter till övriga verksamhetspunkter hittar du här.

Senast uppdaterad 11.01.2019 12:13