Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
växel tfn 06 347 7611
e-post: hvc@malax.fi

Ledningsgruppen

Lars-Erik Malm
Ledande läkare, Hälsovårdscentralen

Liselotte Lund-Enholm
Vik. förvaltningschef, Hälsovårdscentralen

Pirjo Pitkäkangas
Ledande skötare, Hälsovårdscentralen


Ulrica Pada
Ledande tandläkare, Hälsovårdscentralen

Britta Vikberg
Ansvarig skötare, akut- och rehabiliteringsavdelni, Hälsovårdscentralen

Administration

Monica Storgård
Kanslist, Socialavdelningen/Hälsovårdscentralen
Hälsovårdscentralen förmiddagar. Socialavdelningen eftermiddagar.

Hanna Holmgren
Kanslist, Hälsovårdscentralen

Josefine Silfver
Förvaltningssekreterare, Hälsovårdscentralen
Moderskapsledig

 


Övriga

Gårdskarl                                                                                               Kök och matsal

 

Kontaktuppgifter till övriga verksamhetspunkter hittar du här.

Senast uppdaterad 03.04.2020 08:49