Jump to content Jump to search
Hjälpmedelsutlåning

Hjälpmedelsutlåning

Österbottens välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i Malax kommun fr.o.m. 1.1.2022.

Från och med 1.1.2022 uppdateras inte längre uppgifterna om social- och hälsovårdstjänsterna på Malax kommuns sidor, men de hålls synliga för invånarna  ännu under början av året. Aktuell och uppdaterad information finns på Österbottens välfärdsområdes sidor på adressen osterbottensvalfard.fi.

Nya ansvarspersoner och kontaktuppgifter

Det här innebär att också de personer som tidigare arbetat i kommunerna och samkommunerna kommer att få nya kontaktuppgifter och ansvarsområden från och med 1.1.2022.


Hjälpmedelsutlåning
Hälsovårdscentralen
Öppet vardagar kl.13-14 Adress: Länsmansvägen 1 66100 Malax


Hjälpmedelsutlåningen har öppet vardagar kl. 13.00-14.00.


- Ytterdörren är öppen måndag till torsdag kl. 8.00-15.45 och fredag kl. 8.00-14.00, så att man kan returnera hjälpmedel.

- Utlåning, provning och retur av hjälpmedel. 

- Ortoser lånas ut via fysioterapin, fysioterapiremiss behövs.

Senast uppdaterad 17.01.2022 15:01