Jump to content Jump to search
Hemsjukvård

Hemsjukvård

Hemsjukvård/Övermalax
Hälsovårdscentralen
Telefontid: vardagar kl. 11-11.30

Hemsjukvård/Yttermalax
Hälsovårdscentralen
Telefontid: vardagar kl. 11-11.30

Hemsjukvård/Petalax
Hälsovårdscentralen

Hemsjukvård/Bergö
Hälsovårdscentralen
Måndagar

 


Målsättningen är att patienten ska kunna vårdas i hemmet så länge som det är möjligt. Patienten ska ges en kvalitativt god och human vård. Inom hemsjukvården arbetar vi med en förebyggande och rehabiliterande vård där trygghet, kontinuitet, värdighet och helhetssyn är de viktigaste vårdprinciperna. Hemsjukvården är läkarordinerad sjukvård i hemmet. Personalen inom hemsjukvården kan t.ex. dela medicin, ge injektioner, sutur- eller agraffborttagning, sårvård, utföra blodprovstagning, blodtryckskontroller och ge vård vid svårare sjukdomstillstånd.

Avgift för hemsjukvård
Per besök uppbärs antingen en avgift på 12,00 € eller så beräknas en inkomstbaserad månadsavgift.

Du kan ta kontakt med hemsjukvården i din egen by, vardagar kl. 8–15.

Senast uppdaterad 07.02.2020 15:28