Jump to content Jump to search
Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi
Hälsovårdscentralen
Telefontid: vardagar kl. 12.30-13

Besöksadress:
Köpingsvägen 16 , 66100 Malax
Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

E-post: fysikalen@malax.fi

Mottagning:
Malax: måndag–torsdag kl. 8.00–16.00, fredag kl. 8.00–14.15.
Korsnäs: måndag kl. 8.00–16.00 (paus under sommaren, mottagning fr.o.m. september 2021)

Mål:
Fysioterapins syfte är att förbättra patientens funktions- och arbetsförmåga. Patienten uppmuntras till att ta ansvar för sin egen hälsa och funktionsförmåga. Fysioterapeutens roll är att stödja patienten i detta.

Verksamhet:
Motorikkontroller av småbarn, fysioterapi inom skolhälsovård, uppföljning efter protesoperation, bedömning och behandling av besvär i stöd- och rörelseorgan, direktmottagning, rådgivning, gruppverksamhet och medicinsk rehabilitering. Remiss till fysioterapin fås via vårdbedömningen eller läkare.

Direktmottagning:
Direktmottagning innebär att patienter ej behöver gå via en läkare för att få komma till fysioterapin. Patienten kan remitteras från vårdbedömningen eller övrig vårdpersonal. Vi har akuttider dagligen. I första hand gäller dessa akuta rygg- och nackpatienter. Fysioterapeuten kan vid behov vara i kontakt med läkare ifall sjukskrivning eller värkmedicin behövs. När patienten snabbt får träffa en fysioterapeut så undviks långa sjukskrivningar, onödiga undersökningar och man kan i regel förebygga kroniska besvär. Fysioterapeuten bedömer sedan om patienten behöver en läkartid ifall besvären ej blir bättre.

Gruppverksamhet och fysioterapi via medicinsk rehabilitering:
Verksamheten för grupper och fysioterapi är inriktad på förebyggande åtgärder, förbättrande av funktionsförmågan, samt att stöda självständig träning och att klara sig i hemmet. Planen är att gruppdeltagarna efter rehabilitering skall fortsätta med träning på egen hand eller i grupper inom tredje sektorn.
Fysioterapi via medicinsk rehabilitering grundar sig på klara och konkreta målsättningar som bör vara objektivt mätbara. Terapiernas omfattning avgörs av rehabiliteringsgruppen och bedömningen grundar sig på objektivt mätbar data. Fysioterapi för vuxna via medicinsk rehabilitering har en självrisk på 11,40 € per besök.

Medicinsk rehabilitering
Telefon- och mottagningstid: tisdagar kl. 8–11, tfn 050 374 3919
Besöksadress: Köpingsvägen 16, Malax

Hjälpmedelsutlåning - Länsmansvägen 1, 66100 Malax

Senast uppdaterad 10.06.2021 13:04