Jump to content Jump to search
Ergoterapi

Ergoterapi

Besöksadress
Köpingsvägen 16 , 66100 Malax
Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Kontaktuppgifter
Tfn 040 650 7969
E-post: linnea.hjortman@malax.fi

Mottagning
Malax: måndag–onsdag kl. 8.00–16.00

Mål
Ergoterapins syfte är att stöda och möjliggöra individens utförande i de dagliga aktiviteterna. Klienten uppmuntras till att ta ansvar för sin egen hälsa och funktionsförmåga. Ergoterapeutens roll är att stödja patienten i detta.

Verksamhet
Ergoterapeuten kan göra bedömningar av ergoterapibehov, kortare terapiperioder, hjälpmedelsutprovningar, bostadsanpassningar, handträning m.m.

Ergoterapi för barn och unga
I ergoterapi för barn och unga tränar vi färdigheter som behövs i vardagen. Detta kan bl.a. handla om finmotoriska färdigheter, koncentrationssvårigheter, visuell gestaltning, sociala färdigheter, utförande av dagliga aktiviteter m.m. Ergoterapeuten ger även handledning till föräldrar och personal. Ergoterapi med barn och unga sker till stor del som hem-, daghems- eller skolbesök men kan också ske på mottagningen.

Ergoterapi för vuxna
I ergoterapin för vuxna kan ergoterapeuten ge tips och stöd för utförande av dagliga aktiviteter. Detta kan bl.a. innebära handträning, hjälpmedelsutprovningar, bostadsanpassningar m.m. Ergoterapin sker i första hand på mottagning men kan vid behov även ske som hembesök.

Till ergoterapin kan man komma med rekommendation från läkare, rådgivningspersonal, fysioterapeut, talterapeut, psykolog, speciallärare inom småbarnspedagogik eller speciallärare.

Hjälpmedelsutlåning - Länsmansvägen 1, 66100 Malax

Senast uppdaterad 28.01.2021 13:08