Diabetesmottagning

Diabetesmottagning

Diabetesmottagning
Hälsovårdscentralen
Telefontid måndag- torsdag kl. 12-12.30

Mottagning enligt tidsbokning.

Till ögonbottenfotografering kallas diabetiker som går på kontroll på hvc och VCS.
För diabetiker finns även möjlighet till fotvård, enligt bedömning.
Har du frågor kring diabetes, eller misstänker att du själv är drabbad, tveka inte att ta kontakt.

Diabetesmaterial utdelas till  diagnostiserade diabetiker enligt individuell bedömning.

Hjärtmottagning

Mottagning på hälsovårdscentralen och Korsnäs hälsogård samma dagar som diabetesmottagningen.
Vasa centralsjukhus remitterar hjärtinfarktpatienter, ballongutvidgade patienter och by-pass opererade patienter till hjärtmottagningen.
Patienterna kallas till kontroll.

Senast uppdaterad 17.03.2017 15:37