Centrallager/materialutdelning

Centrallager/materialutdelning


 Materialutdelning tisdag-onsdag kl. 7–12. OBS! Centrallagret är stängt 8.11, 15.11 och 22.11.2019.

Utdelning av sjukvårdsmaterial för de som lider av kroniska sjukdomar. Exempel på material som ges gratis är diabetesmaterial, kolostomipåsar, katetrar, sårvårdsmaterial. Distributionen sker från centrallagret vid hvc i Malax eller via hälsovårdarna och hemsjukvården. Då man hämtar material från centrallagret första gången behövs en remiss av hälsovårdare eller hemsjukvård.

För mer information se nedanstående länk:

Avgiftsfria vårdartiklar och vårdmaterial

Senast uppdaterad 04.11.2019 13:25