Centrallager/materialutdelning

Centrallager/materialutdelning


 Materialutdelning tisdag-onsdag kl. 7–12.

Utdelning av sjukvårdsmaterial för de som lider av kroniska sjukdomar. Exempel på material som ges gratis är diabetesmaterial, kolostomipåsar, katetrar, sårvårdsmaterial. Distributionen sker från centrallagret vid hvc i Malax eller via hälsovårdarna och hemsjukvården. Då man hämtar material från centrallagret första gången behövs en remiss av hälsovårdare eller hemsjukvård.

Senast uppdaterad 07.03.2019 15:42