Akut- och rehabiliteringsavdelning

Akut- och rehabiliteringsavdelning

Akut- och rehabiliteringsavdelningen har 33 platser.
På avdelningen ges vård dygnet runt och läkare finns på plats måndag–fredag. Intagning sker via läkarmottagningen eller genom vårdreservering. Ring gärna och ta kontakt med oss för närmare upplysningar.
Vi strävar till att för kommunernas invånare ge undersökning och vård av akuta sjukdomar, rehabilitering, palliativ vård, intervallvård, eftervård för patienter från specialsjukvården samt långtidsvård för patienter som behöver vård dygnet runt. Polikliniskt kan man också komma och få bl.a infusioner, injektioner och sårvård.

Ta med till avdelningen :
- medicinlista
- personliga hygienartiklar (rakmaskin, tandborste m.m.)

Målsättningen är en effektiv och god vård, som bygger på medmänsklighet, trygghet, självständighet och kontinuitet.

Anvisningar för besökare under covid-19 pandemin (uppdaterat 23.6.2020)

  • besök inte avdelningen vid infektionssymptom
  • det är förbjudet att besöka avdelningen inom 14 dygn efter vistelse i utlandet
  • besök patienter helst utomhus
  • maximalt två besökare per patient och gång i patientrum
  • ring före besöket för att få information
  • respektera besökstiden, kl. 14-19


Akut- och rehab.avdelning
Hälsovårdscentralen
Kontakta gärna avdelningen efter kl. 11 om frågor som gäller er anhörig. Besökstid kl. 14 - 19

4 Akutrehab

Senast uppdaterad 23.06.2020 13:42